Wystartowała rekrutacja na rok akademicki 24/25

Rekrutacja
Właśnie wystartowała rekrutacja na studia w WSEiZ na rok akademicki 24/25!

Od 1995 roku kształcimy na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W naszej ofercie znajdziesz również studia podyplomowe (sprawdź kierunki).
Obecnie zatrudniamy ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin – nauczycieli-praktyków z doświadczeniem biznesowym.

Nauka w WSEiZ odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia!

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie możesz rozpocząć naukę na poniższych kierunkach. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i rozpocznij kolejny etap w swoim życiu!

Architektura
Studia inżynierskie i magisterskie

Architektura Krajobrazu
Studia inżynierskie i magisterskie
Architektura Wnętrz
Studia licencjackie i magisterskie
Budownictwo
Studia inżynierskie i magisterskie

Wzornictwo
Studia licencjackie

Informatyka
Studia inżynierskie

Mechanika i Budowa Maszyn
Studia inżynierskie
Ochrona Środowiska
Studia inżynierskie
Zarządzanie
Studia licencjackie i magisterskie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia inżynierskie
Zdrowie Publiczne
Studia licencjackie

 

Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania wyróżnia ciekawa i bogata oferta edukacyjna, którą podkreśla liczba gospodarczo i społecznie ważnych kierunków studiów. W ten sposób Uczelnia odpowiada potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu, w połączeniu z wysokim poziomem kształcenia, absolwenci Uczelni liczą się na rynku pracy, realizują swoje plany zawodowe i cieszą się satysfakcjonującymi zarobkami.

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, m.in. stypendia naukowe, socjalne czy specjalne.

Naszym celem jest również partnerskie traktowanie studentów i pracowników, a także utrzymywanie dobrych relacji z absolwentami. Ponadto Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wspomaga potrzeby regionu oraz jest zaangażowana w prowadzenie badań naukowych liczących się w nauce polskiej, które mają ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki.

 

Sprawdź zasady rekrutacji i dołącz do #WSEiZ!

Udostępnij wpis:

6 maja 2024