Architektura
Wnętrz

Architektura Wnętrz

Studia II stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia o praktycznym profilu kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER
Język studiów polski
Rok akademicki 2022/2023

Warunki przyjęcia na studia magisterskie na kierunku Architektura Wnętrz

Warunki przyjęcia

Aby podjąć studia II stopnia kierunek Architektura Wnętrz, musisz spełniać poniższe warunki:

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Architektura Wnętrz, Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Wzornictwo,

pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli jesteś absolwentem innych, pokrewnych kierunków studiów, o ile posiadasz udokumentowane kompetencje w zakresie projektowania plastycznego.

Przyjęcie na studia może wiązać się z koniecznością realizacji różnic programowych i/lub semestru uzupełniającego.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się najczęściej we wrześniu, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dokładna data rozmowy będzie podana bliżej jej terminu.

Przed przystąpieniem do rozmowy prosimy o zarejestrowanie się w rekrutacji on-line oraz przesłanie podania do Dziekana (pobierz podanie) na adres: rekrutacja@wseiz.pl. Do podania należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) oraz portfolio i skan suplementu do dyplomu. Po przesłaniu dokumentów pracownik WSEiZ skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia godziny rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA! Rozmowa kwalifikacyjna decydująca o przyjęciu na studia na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się 12 września 2022 r. Pamiętaj, że godzina spotkania ustalana jest indywidualnie.

WW. dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji wraz z opłatą za rozmowę rekrutacyjnej w kwocie 150,00 zł (uiszczoną na konto bankowe WSEiZ: 43103015080000000800611008) prześlij do 10 września br.

Dlaczego warto podjąć studia magisterskie na kierunku Architektura Wnętrz?

Dlaczego warto?

Jeśli ukończyłeś studia I stopnia na takich kierunkach jak Architektura Wnętrz, Architektura czy Urbanistyka lub Wzornictwo, to studia II stopnia są naturalnym, kolejnym krokiem w ramach ścieżki dydaktycznej. W WSEiZ pomożemy Ci rozwinąć umiejętności i poszerzymy Twoją wiedzę.

W WSEiZ dbamy o komfort pracy i nauki, dlatego jako nasz student będziesz korzystał z nowoczesnych pracowni oraz wielu profesjonalnych programów – bez dodatkowych opłat. W ten sposób w praktyce poznasz narzędzia, którymi posługuje się Architekt Wnętrz.

Wykładowcami na kierunku Architektura Wnętrz są wybitni dydaktycy i specjaliści z tej dziedziny. To również laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, prezentujący swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. Dzięki naszemu zespołowi otrzymasz umiejętności praktyczne i wszechstronną wiedzę, niezbędną w dalszej karierze zawodowej.

Do grona wykładowców na kierunku Architektura Wnętrz należą m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Bissenik, prof. zw. dr hab. Przemysław Krajewski, prof. zw. dr hab. Lucjan Kasprzak, prof. zw. dr hab. Lech Koliński, prof. zw. dr prof. Witold Surowiecki, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Bartczak, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gontarczyk, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wyszyński, prof. nadzw. dr hab. Błażej Ostoja-Lniski, dr Anna Feliks, dr Tadeusz Tchórzewski, mgr Radek Dębniak.

Sama wiedza to nie wszystko. Chcemy, abyś jako nasz absolwent odnalazł się na rynku pracy. Z tego powodu stawiamy na nauczanie praktyczne, które da Ci umiejętności przydatne na początku kariery zawodowej.

Zakres studiów

Zakres studiów
Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz umożliwiają zdobycie umiejętności kształtowania najbliższego otoczenia ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Jako magister Architekt Wnętrz zdobędziesz umiejętności:

opracowywania projektów wnętrz w przestrzeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej,

opracowywania projektów mebli i sprzętów funkcjonujących w strefie najbliższego otoczenia człowieka zarówno w odniesieniu do wnętrz mieszkalnych, jak i wnętrz użyteczności publicznej,

opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych i otwartych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji obejmującej wszystkie fazy projektu,

efektywnej pracy w zespole projektowym i przygotowania do sprawowania roli kierowniczej,

odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,

skutecznej autoprezentacji oraz umiejętność „sprzedaży” i wdrażania w praktyce efektów dokonań twórczych.Zobacz najlepsze prace dyplomowe naszych studentów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura Wnętrz II stopnia przejdź do programu studiów.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

 • firmach architektonicznych i deweloperskich,
 • pracowniach projektowych,
 • firmach produkcyjnych,
 • firmach organizujących wystawy,
 • firmach organizujących imprezy okolicznościowe i artystyczne,
 • agencjach eventowych i reklamowych,
 • domach produkcyjnych i firmach współpracujących z tv,
 • do zakładania własnych firm projektowych i prowadzenia indywidualnej aktywności twórczej w dziedzinie scenografii i wystawiennictwa.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne*
(12 rat w roku akad. 22/23)
85 zł 690 zł 990 zł

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 200 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

 • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
 • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
 • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2022/2023 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria

Galeria