Organizacja roku akademickiego

Organizacja

dla Wydziału Architektury
oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Ważne terminy

Terminy

Rok akademicki 23/24

3.10.2023

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

3.10.2023

Początek zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

18.12.2023 – 5.01.2024

Wakacje zimowe studia stacjonarne

2.02.2024

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

5–9.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna studia stacjonarne

12–16.02.2024

Zimowa sesja poprawkowa studia stacjonarne

19–6.03.2024

Przerwa międzysemestralna studia stacjonarne

2.03.2024

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

7.03.2024

Początek zajęć semestru letniego studia stacjonarne

31.03.2024

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

28.03–3.04.2024

Wakacje wiosenne studia stacjonarne

28.06.2024

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia stacjonarne

1–5.07.2024

Letnia sesja egzaminacyjna studia stacjonarne

6.07.2024

Początek wakacji letnich studia stacjonarne

9-13.09.2024

Letnia sesja poprawkowa studia stacjonarne

30.09.2024

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2024

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1 XI 2023 r., 11 XI 2023 r., 25-26 XII 2023 r., 1 I 2024 r., 6 I 2024 r., 31 III 2024 r., 1 IV 2024 r., 1 V 2024 r., 3 V 2024 r., 30 V 2024 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

3 X 2023 r. (Inauguracja roku ak.), 2-3 XI 2023 r., 12 XI 2023 r., 7 I 2024 r., 2 V 2024 r., 31 V 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Ważne terminy

Terminy

Rok akademicki 23/24

3.10.2023

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

30.09.2023

Początek zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne

11.02.2024

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne

18.12.2023–12.01.2024

Wakacje zimowe studia niestacjonarne

17–18.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna studia niestacjonarne

9–17.03.2024

Zimowa sesja poprawkowa studia niestacjonarne

19.02–8.03.2024

Przerwa międzysemestralna studia niestacjonarne

23.03.2024

Początek zajęć semestru letniego studia niestacjonarne

31.03.2024

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

31.03.2024

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

25.03–5.04.2024

Wakacje wiosenne studia niestacjonarne

14.07.2024

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia niestacjonarne

20-21.07.2024

Letnia sesja egzaminacyjna studia niestacjonarne

22.07

Początek wakacji letnich studia niestacjonarne

7-15.09.2024

Letnia sesja poprawkowa studia niestacjonarne

30.09.2024

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

30.09.2024

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

1 XI 2023 r., 11 XI 2023 r., 25-26 XII 2023 r., 1 I 2024 r., 6 I 2024 r., 31 III 2024 r., 1 IV 2024 r., 1 V 2024 r., 3 V 2024 r., 30 V 2024 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

3 X 2023 r. (Inauguracja roku ak.), 2-3 XI 2023 r., 12 XI 2023 r., 7 I 2024 r., 2 V 2024 r., 31 V 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Ważne terminy

Terminy

Rok akademicki 23/24

5.10.2023

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

17.09.2023

Początek zajęć semestru zimowego studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

25.02.2024

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

18.12.2023–12.01.2024

Wakacje zimowe studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

17–25.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

9–10.03.2024

Zimowa sesja poprawkowa studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

Przerwa międzysemestralna studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

2.03.2024

Początek zajęć semestru letniego studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

24.03.2024

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

31.03.2024

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

25.03–5.04.2024

Wakacje wiosenne studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

28.7.2024

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

20-28.08.2024

Letnia sesja egzaminacyjna studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

29.07.2024

Początek wakacji letnich studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

14-15.09.2024

Letnia sesja poprawkowa studia sobotnio-niedzielne kierunek Architektura

30.09.2024

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2024

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1 XI 2023 r., 11 XI 2023 r., 25-26 XII 2023 r., 1 I 2024 r., 6 I 2024 r., 31 III 2024 r., 1 IV 2024 r., 1 V 2024 r., 3 V 2024 r., 30 V 2024 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

3 X 2023 r. (Inauguracja roku ak.), 2-3 XI 2023 r., 12 XI 2023 r., 7 I 2024 r., 2 V 2024 r., 31 V 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć