Organizacja roku akademickiego

Organizacja

dla Wydziału Architektury
oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Ważne terminy

Terminy

6.10.2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

4.10.2021

Początek zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

4.02.2022

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

20.12.2021 – 7.01.2022

Wakacje zimowe studia stacjonarne

7–11.02.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna studia stacjonarne

14–18.02.2022

Zimowa sesja poprawkowa studia stacjonarne

19–27.02.2022

Przerwa międzysemestralna

28.02.2022

Początek zajęć semestru letniego

31.03.2022

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

28.02.2022

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

13–20.04.2022

Wakacje wiosenne

15.06.2022

Ostatni dzień zajęć semestru letniego

20–24.06.2022

Letnia sesja egzaminacyjna

25.06.2022

Początek wakacji letnich

12–23.09.2022

Letnia sesja poprawkowa

30.09.2022

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2022

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1.11; 11.11; 25-26.12; 1.01; 6.01; 17-18.04; 1.05; 3.05; 16.06

Dni świąteczne wolne od zajęć

2.11, 12.11.2021; 2.05.2022; 17.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć

30.09.2022

Koniec roku akademickiego 2021/2022

Ważne terminy

Terminy

6.10.2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

2.10.2021

Początek zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

18.09.2021

Początek zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

30.01.2022

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

13.02.2022

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

20.12.2021–7.01.2022

Wakacje zimowe studia niestacjonarne

7–11.02.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna studia niestacjonarne

26.02–6.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa studia niestacjonarne (9 zjazdów)

26–27.02.2022

Zimowa sesja poprawkowa studia niestacjonarne (10 zjazdów)

14–25.02.2022

Przerwa międzysemestralna studia niestacjonarne (9 zjazdów)

Przerwa międzysemestralna studia niestacjonarne (10 zjazdów)

12.03.2022

Początek zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

19.02.2022

Początek zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

31.03.2022

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

22.03.2022

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów (9 zjazdów)

13.02.2022

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów (10 zjazdów)

11–9.04.2022

Wakacje wiosenne

10.07.2022

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

24.07.2022

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

16–17.07.2022

Letnia sesja egzaminacyjna (9 zjazdów)

16–24.07.2022

Letnia sesja egzaminacyjna (10 zjazdów)

18.07.2022

Początek wakacji letnich (9 zjazdów)

25.07.2022

Początek wakacji letnich (10 zjazdów)

10–18.09.2022

Letnia sesja poprawkowa (9 zjazdów)

10–11.09.2022

Letnia sesja poprawkowa (10 zjazdów)

30.09.2022

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2021

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1.11; 11.11; 25-26.12; 1.01; 6.01; 17-18.04; 1.05; 3.05; 16.06

Dni świąteczne wolne od zajęć

2.11, 12.11.2021; 2.05.2022; 17.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć

30.09.2022

Koniec roku akademickiego 2021/2022