Organizacja roku akademickiego

Organizacja

dla Wydziału Architektury
oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Ważne terminy

Terminy

6.10.2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

6.10.2020

Początek zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

3.02.2021

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia stacjonarne

21.12.2020 – 10.01.2021

Wakacje zimowe studia stacjonarne

4–10.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna studia stacjonarne

11–19.02.2021

Zimowa sesja poprawkowa studia stacjonarne

20–28.02.2021

Przerwa międzysemestralna

1.03.2021

Początek zajęć semestru letniego

31.03.2021

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

21.03.2021

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

1–7.04.2021

Wakacje wiosenne

18.06.2021

Ostatni dzień zajęć semestru letniego

21–25.07.2021

Letnia sesja egzaminacyjna

26.06.2021

Początek wakacji letnich

13–24.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

14.10.2021

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2021

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1.11; 11.11; 25-26.12; 1.01; 6.01;

Dni świąteczne wolne od zajęć

2.05, 4.06.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć

30.09.2021

Koniec roku akademickiego 2020/2021

Ważne terminy

Terminy

6.10.2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

19.09.2020

Początek zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

3.10.2020

Początek zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

31.01.2021

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

14.02.2021

Ostatni dzień zajęć semestru zimowego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

21.12.2020 –1.01.2021

Wakacje zimowe studia niestacjonarne

6–14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna studia niestacjonarne

27.02–7.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa studia niestacjonarne

15–26.02.2021

Przerwa międzysemestralna studia niestacjonarne (9 zjazdów)

Przerwa międzysemestralna studia niestacjonarne (10 zjazdów)

13.03.2021

Początek zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

20.02.2021

Początek zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

31.03.2021

Ostatni dzień złożenia prac dyplomowych po semestrze zimowym

21.03.2021

Ostateczne rozliczenie semestru zimowego przez studentów

29.03–9.04.2021

Wakacje wiosenne

11.07.2021

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (9 zjazdów)

25.07.2021

Ostatni dzień zajęć semestru letniego studia niestacjonarne (10 zjazdów)

17–25.07.2021

Letnia sesja egzaminacyjna

26.07.2021

Początek wakacji letnich

11–19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

3.10.2021

Ostateczne rozliczenie semestru letniego przez studentów

30.09.2021

Ostatni dzień składania prac dyplomowych po semestrze letnim

1.11; 11.11; 25-26.12; 1.01; 6.01;

Dni świąteczne wolne od zajęć

2.05, 4.06.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć

30.09.2021

Koniec roku akademickiego 2020/2021