Ogólny numer konta WSEiZ

Nr konta

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008
(konto tylko do wpłat w PLN)