Biuro Karier

Biuro Karier

Zastanawiasz się, jak Uczelnia może Ci pomóc jeszcze przed wejściem na rynek pracy?

Potrzebujesz wskazówek lub chcesz się dowiedzieć, jakie możliwości zawodowe daje Ci kierunek, który aktualnie studiujesz? Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić więcej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Odwiedź Biuro Karier!

Do naszych zadań należy:

 • Wspieranie studentów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy – i poza nią, zwłaszcza kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa, autoprezentacja, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie emocjami, rozwiązywanie konfliktów.
 • Konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji miękkich.
 • Organizacja zajęć (wykłady, warsztaty, konsultacje cv) z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy.
 • Promowanie studentów i absolwentów uczelni poprzez kontakty z potencjalnymi pracodawcami.
 • Organizacja Targów Pracy.

Informacje dla pracodawców

Informacje dla pracodawców

Pracodawco, jeśli chcesz umieścić ofertę pracy, stwórz ogłoszenie według poniższego wzoru:

 • format pliku – tylko pdf;
 • nazwa pliku – w formacie RRRRMMDD i nazwę firmy oferującej pracę, bez polskich znaków.

Na przykład: 8 grudnia 2008 roku firma ARANEA składa ofertę pracy w formie pliku pdf o nazwie: 20081208aranea.pdf;

 • rozmiar pliku –  nie więcej niż 250 KB;
 • tak przygotowany plik wyślij na adres biurokarier@wseiz.pl

 

Kontakt

Kontakt

Pokój nr 47, ul. Rejtana 16
Biuro czynne we wtorek w godzinach 9:00-17:00

Baza danych

Osoby zainteresowane znalezieniem się w uczelnianej bazie Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ proszone są o przygotowanie ankiety zgodnie z poniższym wzorem

 • Imię i Nazwisko:
 • Kontakt:
 • Status: student/ dzienny/ wieczorowy/ zaoczny/ absolwent:
 • Semestr:
 • Wydział:
 • Kierunek:
 • Specjalność:
 • Zainteresowania zawodowe:
 • Pożądany kierunek rozwoju zawodowego:
 • Chęć podjęcia pracy/stażu/praktyki w zakresie (kierunek):
 • Praca: pełen etat, pół etatu, umowa zlecenie, inna praca (jaka)…
 • Informacje dodatkowe (CV, osiągnięcia itp…)

Proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb rekrutacji”

I dostarczenie do Biura Karier WSEiZ pokój nr 47 przy ul. Rejtana 16 lub wysłanie mailem na adres: biurokarier@wseiz.pl

 

O Biurze Karier

O Biurze Karier

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi wyższych uczelni i ich głównym zadaniem jest pomoc kierowana do studentów i absolwentów pragnących zdobyć zatrudnienie. Idea ta powstała ponad 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (Careers Services) i obecnie Biura Karier funkcjonują w całej Europie. Europejskie wzorce przyjęły się również na kontynencie Amerykańskim, w Australii i Nowej Zelandii. Pierwsze Biura Karier powstały w Polsce latach 90. i obecnie tworzą nieformalną organizację, jaką jest Ogólnopolska Sieć Biur Karier.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod nazwą „Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej” jest jednostką powołaną przez Rektora uczelni i bezpośrednio mu podlega. Po zgłoszeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wchodzi w skład sieci Mazowieckich Biur Karier.