Biuro Karier

Biuro Karier

Zastanawiasz się, jak Uczelnia może Ci pomóc jeszcze przed wejściem na rynek pracy?

Potrzebujesz wskazówek lub chcesz się dowiedzieć, jakie możliwości zawodowe daje Ci kierunek, który aktualnie studiujesz? Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić więcej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Odwiedź Biuro Karier!

Główne zadania Biura Karier

Główne zadania Biura Karier

Do naszych zadań należy:

 • Promowanie studentów i absolwentów uczelni poprzez kontakty z potencjalnymi pracodawcami.
 • Organizacja zajęć (wykłady, warsztaty) z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy.
 • Pomoc w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 • Gromadzenie informacji związanych z rynkiem pracy i prowadzenie bazy danych w tym zakresie.
 • Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Biurami Karier w Polsce i za granicą.
 • Organizacja Targów Pracy.

Informacje dla pracodawców

Informacje dla pracodawców

Pracodawco, jeśli chcesz umieścić ofertę pracy, stwórz ogłoszenie według poniższego wzoru:

 • format pliku – tylko pdf;
 • nazwa pliku – w formacie RRRRMMDD i nazwę firmy oferującej pracę, bez polskich znaków.

Na przykład: 8 grudnia 2008 roku firma ARANEA składa ofertę pracy w formie pliku pdf o nazwie: 20081208aranea.pdf;

 • rozmiar pliku –  nie więcej niż 250 KB;
 • tak przygotowany plik wyślij na adres praca@wseiz.pl

 

Kontakt

Kontakt

tel.  825-80-35

Pokój nr 37, ul. Olszewska 12
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Baza danych

Osoby zainteresowane znalezieniem się w uczelnianej bazie Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ proszone są o przygotowanie ankiety zgodnie z poniższym wzorem

 • Imię i Nazwisko:
 • Kontakt:
 • Status: student/ dzienny/ wieczorowy/ zaoczny/ absolwent:
 • Semestr:
 • Wydział:
 • Kierunek:
 • Specjalność:
 • Zainteresowania zawodowe:
 • Pożądany kierunek rozwoju zawodowego:
 • Chęć podjęcia pracy/stażu/praktyki w zakresie (kierunek):
 • Praca: pełen etat, pół etatu, umowa zlecenie, inna praca (jaka)…
 • Informacje dodatkowe (CV, osiągnięcia itp…)

Proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb rekrutacji”

I dostarczenie do Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ pokój nr 37 przy ul. Olszewskiej 12 lub wysłanie mailem na adres: biurokarier@wseiz.pl

 

O Biurze Karier

O Biurze Karier

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi wyższych uczelni i ich głównym zadaniem jest pomoc kierowana do studentów i absolwentów pragnących zdobyć zatrudnienie. Idea ta powstała ponad 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (Careers Services) i obecnie Biura Karier funkcjonują w całej Europie. Europejskie wzorce przyjęły się również na kontynencie Amerykańskim, w Australii i Nowej Zelandii. Pierwsze Biura Karier powstały w Polsce latach 90. i obecnie tworzą nieformalną organizację, jaką jest Ogólnopolska Sieć Biur Karier.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod nazwą „Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej” jest jednostką powołaną przez Rektora uczelni i bezpośrednio mu podlega. Po zgłoszeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wchodzi w skład sieci Mazowieckich Biur Karier.