Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zdobywanie kompetencji w ramach międzynarodowej wymiany to jeden z ważnych atutów nauki w WSEiZ. Dzięki wyjazdowi na studia wymienne lub praktykę za granicę masz szansę, aby wszechstronnie rozwinąć umiejętności – zarówno językowe, jak i praktyczne. A środowisko, do którego się udasz, wpłynie pozytywnie na rozwój Twoich kompetencji oczekiwanych na rynku pracy.


Więcej o Programie Erasmus+ na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dążąc do zapewnienia jej dalszego stabilnego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni na polskim i europejskim rynku edukacyjnym wspiera, w ramach Programu Erasmus+ mobilność międzynarodową studentów, nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych.

Program Erasmus+ umożliwia wymianę międzynarodową pomiędzy uczelniami partnerskimi znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej i nie tylko. Poprzez udział w Programie możliwe jest dofinansowanie wyjazdów studentów na studia wymienne i praktyki, a także wyjazdów pracowników Uczelni w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych.

Państwa uczestniczące w Programie:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

O programie

O programie

Program Erasmus+ zastąpił dotychczas funkcjonujące programy:

  • Erasmus
  • Leonardo da Vinci
  • Comenius
  • Grundtvig
  • akcję Jean Monnet
  • program „Młodzież w działaniu”

oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus)

Priorytety Erasmus+

Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT (Information and Communication Technologies), wielojęzycznością.

Lepsze wykorzystanie ICT i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji.

Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji.

Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa.

Dla szkolnictwa wyższego – realizacja agendy modernizacji szkolnictwa wyższego (2011 EU Modernisation Agenda).

Koordynatorzy

Koordynatorzy

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ w WSEiZ proszone są o kontakt z Koordynatorami

Biuro Erasmusa

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
pokój nr 6 (parter)
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: erasmus@wseiz.pl

Uczelniany Koordynator Programu

Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

Rektorat WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: justyna.klys@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Architektury

Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Architektury WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: m.leszczynska@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Prodziekan dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: k.adamiak@wseiz.pl

Koordynator Programu Erasmus

mgr Paulina Wąż

Biuro Erasmusa
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131
e-mail: paulina.waz@wseiz.pl

Koordynator Programu Erasmus

mgr inż. Karolina Urban

Biuro Erasmusa
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131
e-mail: karolina.urban@wseiz.pl

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.