Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zdobywanie kompetencji w ramach międzynarodowej wymiany to jeden z ważnych atutów nauki w WSEiZ. Dzięki wyjazdowi na studia wymienne lub praktykę za granicę masz szansę, aby wszechstronnie rozwinąć umiejętności – zarówno językowe, jak i praktyczne. A środowisko, do którego się udasz, wpłynie pozytywnie na rozwój Twoich kompetencji oczekiwanych na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dążąc do zapewnienia jej dalszego stabilnego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni na polskim i europejskim rynku edukacyjnym wspiera, w ramach Programu Erasmus+ mobilność międzynarodową studentów, nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych.

Program Erasmus+ umożliwia wymianę międzynarodową pomiędzy uczelniami partnerskimi znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej i nie tylko. Poprzez udział w Programie możliwe jest dofinansowanie wyjazdów studentów na studia wymienne i praktyki, a także wyjazdów pracowników Uczelni w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych.

Państwa uczestniczące w Programie:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.
  • Kraje partnerskie

O programie

O programie

Program Erasmus+ umożliwia uczenie się i zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą,
a także realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. To program Unii Europejskiej, który zastąpił programy edukacyjne realizowane od 1998 r. (m.in. program Erasmus Mundus, Tempus, Leonardo da Vinci).

Więcej o Programie Erasmus+ na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Priorytety Programu Erasmus+

Włączenie i różnorodność.

Transformacja cyfrowa.

Środowisko i walka ze zmianą klimatu.

Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Koordynatorzy

Koordynatorzy

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ w WSEiZ proszone są o kontakt z Koordynatorami

Biuro Erasmusa

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
I piętro, pokój 13
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131

e-mail: erasmus@wseiz.pl

Uczelniany Koordynator Programu

Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

Rektorat WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: justyna.klys@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Architektury

Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Architektury WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: m.leszczynska@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Prodziekan dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: ewelina.palucka@wseiz.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus

mgr inż. Karolina Urban

Biuro Erasmusa
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131
e-mail: karolina.urban@wseiz.pl

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.