Rekrutacja na studia

Rekrutacja

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku
1

Rejestracja online


Stwórz swoje konto rekrutacyjne i wypełnij w nim kwestionariusz WSEiZ.

Jeżeli zapisujesz się na kierunek, na którym wymagane jest zaliczenie sprawdzianu lub złożenie portfolio, to postępuj według zasad opisanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na architekturę, architekturę wnętrz, wzornictwo.

Jeżeli zapisujesz się na kierunki, na których nie jest wymagany sprawdzian (architektura wnętrz i wzornictwo studia I stopnia) lub portfolio (architektura studia I stopnia) pamiętaj, że o przyjęciu na naszą Uczelnię decyduje kolejność zapisu.

Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze. Nie musisz zatem czekać na wyniki wieloetapowej rekrutacji, czy zapisywać się na kilka kierunków, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie. Wybierz z naszej oferty kierunek oraz formę studiów, która najbardziej Ci odpowiada.

Po przejściu rejestracji sprawdź, czy poprawnie wpisałeś wszystkie dane osobowe. W każdej chwili możesz wrócić i edytować dane, np. dodać numer i datę wydania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Po zapisaniu danych wydrukuj wygenerowany plik i dołącz go do swoich dokumentów rekrutacyjnych.

2

Umówienie wizyty


W celu osobistego złożenia dokumentów na studia w WSEiZ umów telefonicznie wizytę w Rektoracie 22 825 80 34 lub 35.

W pierwszej kolejności zawsze obsługiwani są kandydaci umówieni na daną godzinę. Aby nie czekać w kolejce, zadzwoń i ustal dogodny termin wizyty. Godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej.

3

Opłaty

Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe wskazane w rekrutacji on-line. W przypadku przelewu tradycyjnego, w tytule podaj swoje imię i nazwisko, adres i nazwę kierunku, na który aplikujesz.

Powyższe opłaty należy uiścić przed wizytą w Rektoracie i podpisaniem umowy. Gdyby wybrany przez Ciebie kierunek nie został uruchomiony, zwrócimy Ci wpłacone środki. W takiej sytuacji napisz do nas wiadomość na adres mailowy: rekrutacja@wseiz.pl z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu (numer konta oraz dane jego właściciela).

4

Złóż dokumenty

W Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią). Świadectwo maturalne jest najważniejszym dokumentem, niezbędnym podczas zapisu na studia. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, poczekaj na wyniki matur i odbiór świadectwa, ponieważ możesz zostać przyjęty wyłączenie na podstawie kompletu dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły średniej nie jest brane pod uwagę podczas zapisu na studia,
  • dowód osobisty (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
  • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na białym tle, wykonane frontem w formacie 3,5 x 4,5 cm. W przypadku wątpliwości najlepiej poprosić fotografa o wykonanie zdjęcia o parametrach wymaganych podczas wyrabiania dowodu osobistego. Zdjęcie możesz wgrać również na swoje konto rekrutacyjne. Pamiętaj, że wgrane zdjęcie nie może różnić się od tego, które dostarczysz w wersji papierowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji. Jeżeli dokonasz opłat przez swoje konto rekrutacyjne, powinny być one od razu widoczne w naszym systemie. Na wszelki wypadek najlepiej mieć jednak pod ręką potwierdzenie (nie musisz go drukować, wystarczy np. przesłać plik mailowo lub przedstawić w Rektoracie na urządzeniu mobilnym).
5

Podpisanie umowy

Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia. Złożenie dokumentów i podpisanie umowy odbywa się podczas jednej wizyty Rektoracie WSEiZ.

Jeśli jesteś niepełnoletni koniecznie zgłoś się z opiekunem prawnym w celu podpisania umowy w Twoim imieniu.

6

Gratulacje, jesteś wpisany na listę studentów w WSEiZ!

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

Chcesz się przenieść z innej uczelni?

Kontakt

Kontakt

Informacje o zasadach rekrutacji udzielane są w Rektoracie:

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!