Rekrutacja na studia

Rekrutacja

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku
1

Rejestracja online


Stwórz swoje konto rekrutacyjne i wypełnij w nim kwestionariusz WSEiZ.

Pamiętaj, że o przyjęciu na naszą Uczelnię decyduje kolejność zapisu. Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi. Nie musisz zatem czekać na wyniki wieloetapowej rekrutacji, czy zapisywać się na kilka kierunków, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie. Wybierz z naszej oferty kierunek oraz formę studiów, która najbardziej Ci odpowiada.

Po przejściu rejestracji sprawdź, czy poprawnie wpisałeś wszystkie dane osobowe. W każdej chwili możesz wrócić i edytować dane, np. dodać numer i datę wydania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Po zapisaniu danych wydrukuj wygenerowany plik i dołącz go do swoich dokumentów rekrutacyjnych.

2

Umówienie wizyty


W celu osobistego złożenia dokumentów na studia w WSEiZ umów telefonicznie wizytę w Rektoracie 22 825 80 34 lub 35.

W pierwszej kolejności zawsze obsługiwani są kandydaci umówieni na daną godzinę. Aby nie czekać w kolejce, zadzwoń i ustal dogodny termin wizyty. Godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej.

3

Opłaty

Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe wskazane w rekrutacji on-line. W przypadku przelewu tradycyjnego, w tytule podaj swoje imię i nazwisko, adres i nazwę kierunku, na który aplikujesz.

Powyższe opłaty należy uiścić przed wizytą w Rektoracie i podpisaniem umowy. Gdyby wybrany przez Ciebie kierunek nie został uruchomiony, zwrócimy Ci wpłacone środki. W takiej sytuacji napisz do nas wiadomość na adres mailowy: rekrutacja@wseiz.pl z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu (numer konta oraz dane jego właściciela).

4

Złóż dokumenty

W Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią). Świadectwo maturalne jest najważniejszym dokumentem, niezbędnym podczas zapisu na studia. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, poczekaj na wyniki matur i odbiór świadectwa, ponieważ możesz zostać przyjęty wyłączenie na podstawie kompletu dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły średniej nie jest brane pod uwagę podczas zapisu na studia,
  • dowód osobisty (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
  • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na białym tle, wykonane frontem w formacie 3,5 x 4,5 cm. W przypadku wątpliwości najlepiej poprosić fotografa o wykonanie zdjęcia o parametrach wymaganych podczas wyrabiania dowodu osobistego. Zdjęcie możesz wgrać również na swoje konto rekrutacyjne. Pamiętaj, że wgrane zdjęcie nie może różnić się od tego, które dostarczysz w wersji papierowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji. Jeżeli dokonasz opłat przez swoje konto rekrutacyjne, powinny być one od razu widoczne w naszym systemie. Na wszelki wypadek najlepiej mieć jednak pod ręką potwierdzenie (nie musisz go drukować, wystarczy np. przesłać plik mailowo lub przedstawić w Rektoracie na urządzeniu mobilnym).
5

Podpisanie umowy

Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia. Złożenie dokumentów i podpisanie umowy odbywa się podczas jednej wizyty Rektoracie WSEiZ.

Jeśli jesteś niepełnoletni koniecznie zgłoś się z opiekunem prawnym w celu podpisania umowy w Twoim imieniu.

6

Gratulacje, jesteś wpisany na listę studentów w WSEiZ!

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

Chcesz się przenieść z innej uczelni?

Kontakt

Kontakt

Informacje o zasadach rekrutacji udzielane są w Rektoracie:

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!