Władze uczelni

Władze uczelni

REKTOR

dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ

PROREKTOR

dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, prof. WSEiZ

DZIEKAN
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska,
prof. WSEiZ

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI I ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

DZIEKAN
WYDZIAŁU INŻYNIERII
I ZARZĄDZANIA

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

PRODZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ