Władze uczelni

Władze uczelni

PREZYDENT

prof. dr hab. inż.
Jan Misiak

REKTOR

dr Monika Madej, prof. WSEiZ

PROREKTOR

dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

PROREKTOR

dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, prof. WSEiZ

DZIEKAN
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska,
prof. WSEiZ

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI I ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

DZIEKAN
WYDZIAŁU INŻYNIERII
I ZARZĄDZANIA

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

PRODZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII
I ZARZĄDZANIA

dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ