Działalność naukowa

Działalność

Oficyna wydawnicza

Oficyna
Świadomy prosument

Autor: Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Monika Madej, Dariusz Czekalski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dawid Marczak, Jarosław Osiak, Michał Sikora, Anna Bączyk.

Wyd.: 2016

Energetyka w Polsce stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Zapotrzebowanie na energię zwiększa się, poziom infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii znajduje się na nieadekwatnym poziomie, dostawy ropy i gazu ziemnego uzależnione są w znacznym stopniu od zewnętrznych dostawców, a zobowiązania w zakresie ochrony środowiska stale się zaostrzają…

20 lat WSEiZ

Autor: Sławomir Baczulis, Barbara Balawejder, Jan Cetner, Bogdan Gorczyca, Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Justyna Kłys, Wanda Misiak, Jan Misiak, Agnieszka Ryczywolska, Barbara Świderek, Piotr Tomaszewski, Marcelina Wójcik-Bizoń

Wyd.: 2016

Dwadzieścia lat temu otwierałem pierwszy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Uczucia, które mi wtedy towarzyszyły, były bardzo różnorodne. Z jednej strony nadzieja na sukces, w który pozwalało wierzyć duże zainteresowanie podjęciem studiów w nowo założonej Szkole. Ale z drugiej również niepewność i niepokój czy podołamy wyzwaniom…

Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu


Autor:
pod redakcją Anny Plewki, Bogdana Gorczycy, Przemysława Krajewskiego

Wyd.: 2016

W dniach 15–18 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTYSTYCZNO – NAUKOWA KRAJart 2015 pt. „Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu”. Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zaprezentowane w trakcie obrad wyniki badań…