Biblioteka

Biblioteka

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Godziny pracy
Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Zbiory

Zbiory

Zakres tematyczny księgozbioru Biblioteki związany jest z programem studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość, bankowość, matematyka, chemia, fizyka, prawo, socjologia, etyka, filozofia, politologia, historia gospodarcza, biologia, ekologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, turystyka, gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, odnawialne źródła energii, historia architektury, historia sztuki, urbanistyka, rewitalizacja miast, bankowość, rysunek techniczny, wzornictwo, mechanika, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, geografia, geodezja, informatyka, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne. Biblioteka gromadzi również prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe absolwentów WSEiZ.

Zbiory Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania to 46 220 woluminów. Księgozbiór ciągły udostępniany w Czytelni to 253 tytuły czasopism, w tym czasopisma krajowe 240 tytułów i 13 tytułów czasopism zagranicznych.

Zobacz zasoby biblioteki WSEiZ

Sprawdzaj dostępność tytułów oraz rezerwuj je do wypożyczenia.


Pierwszego września 1999 roku Open Society Institute z Budapesztu (OSI) oraz EBSCO Publishing zgodziły się współpracować nad projektem stworzenia największego na świecie konsorcjum informacyjnego. Wspólne przedsięwzięcie, nazwane Electronic Information for Libraries Direct – eIFL Direct, ma na celu udostępnienie informacji w postaci elektronicznej bibliotekom wszystkich typów (akademickim, naukowym, medycznym, publicznym, parlamentarnym), ministerstwom oraz instytucjom pozarządowym. Wśród użytkowników są pracownicy naukowi, politycy, pracownicy administracji państwowej, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy głównie z powodu bardzo wysokich cen czasopism nie mają możliwości prenumerowania ich również w wersji drukowanej.

Do konsorcjum należy teraz ponad 2000 organizacji i ich liczba stale rośnie. W przeszłości większość uczestników miała bardzo ograniczony dostęp do informacji zawartych w międzynarodowych czasopismach naukowych, dotyczących nauk społecznych i humanistycznych. Przyczyną były nie tylko czynniki polityczne, ale też bardzo wysokie ceny, uniemożliwiające bibliotekom zakup nawet niewielkiej liczby tytułów tych czasopism w formie drukowanej.

Od września 2007 roku Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania bierze udział w projekcie eIFL – EBSCO, który umożliwia dostęp on-line do komercyjnych pełnotekstowych baz czasopism udostępnianych przez EBSCO Publishing USA.

Dzięki przystąpieniu WSEiZ do projektu eIFL – EBSCO mają Państwo dostęp do danych zgromadzonych w największym konsorcjum informacyjnym, bazy EBSCO dostępne są bezpłatnie on-line dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni z komputerów Czytelni Biblioteki WSEiZ przy ul. Rejtana 16. Pracownicy naukowi Uczelni mają możliwość uzyskania dostępu do baz z komputerów domowych.

Użytkownicy korzystający z baz danych mają dostęp do wielu różnorodnych funkcji.
W ramach wyszukiwania informacji dostępne jest wyszukiwanie proste, wyszukiwanie rozszerzone i typu EXPERT oraz wyszukiwanie według języka naturalnego. Możliwe jest ograniczanie rezultatów wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, artykułów określonych jako wstępne, artykułów zamieszczonych w czasopismach prenumerowanych przez macierzystą instytucje użytkownika bazy.

Użytkownik może poszukiwać artykułów umieszczonych we wskazanym tytule czasopisma. Dostępna jest możliwość określenia dat wydania oraz ilości stron wyszukiwanych publikacji. Użytkownik bazy może również indywidualnie określić sposób wyświetlania rezultatów poszukiwania oraz ich zapisania.
W ramach pobierania informacji możliwe jest jej zapisywanie na nośnikach elektronicznych, przesyłanie rezultatów pocztą elektroniczną oraz jej drukowanie. Oprócz możliwości przeszukiwania wyżej wymienionych baz, dostępne są takie opcje jak: wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach z całego świata, wyszukiwanie tytułów czasopism oraz wyszukiwanie ilustracji.

SCOPUS w wolnym dostępie!

W ramach licencji krajowej polskim instytucjom naukowym została udostępniona baza Scopus. Scopus to wielodziedzinowa naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elselvier – największa baza bibliograficzna on-line. Baza Scopus obejmuje 46 milionów rekordów ponad 19500 tytułów oraz 4,6 miliona materiałów konferencyjnych, posiada narzędzia pozwalające na znalezienie cytowań publikacji indeksowanych w bazie, cytowań dla dokumentów nieindeksowanych w bazie, a znajdujących się w bibliografii załącznikowej, zawiera indeks Hirscha dla poszczególnych autorów oraz wskaźniki bibliometryczne czasopism. SCOPUS

Biblioteka i Czytelnia

ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Biblioteka:

 • wypożyczysz i oddasz książki oraz prolongujesz termin ich zwrotu,
 • założysz konto biblioteczne i rozliczysz kartę obiegową,
 • uzyskasz informację o zawartości księgozbioru, a także pomoc w przeglądaniu
  katalogu bibliotecznego oraz pełnotekstowych i abstraktowych baz danych,
 • podpowiemy, jak poszukiwać informacji w katalogach innych bibliotek,
  repozytoriach cyfrowych, czasopismach elektronicznych oraz doradzimy
  przy wyborze literatury do pisania prac semestralnych i dyplomowych.

Czytelnia:

 • skorzystasz ze stanowisk komputerowych i skanera,
 • uzyskasz dostęp do: księgozbioru, aktualnych i archiwalnych czasopism naukowych,
  baz danych i programów komputerowych.

Misja biblioteki

Misja

Misją Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest rozpoznanie, rozwijanie i zaspokajanie procesów dydaktycznych i naukowych poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz studentów i kadry naukowej Uczelni.

Biblioteka WSEiZ służy edukacji i wspiera badania naukowe realizowane w Uczelni, zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych w dziedzinach związanych z kierunkami studiów. Pomaga każdemu studentowi w rozwijaniu umiejętności samokształcenia.

Misja Biblioteki WSEiZ realizowana jest poprzez osiągnięcie następujących celów:

Zapewnienie fachowej pomocy przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji

Zapewnienie użytkownikom – klientom Biblioteki szybkiego dostępu do zbiorów,

Zapewnienie użytkownikom – klientom warunków do pracy własnej w Czytelni

Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim

Dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki

Rzetelne budowanie księgozbioru Biblioteki zgodnie z kierunkami studiów i potrzebami kadry naukowej Uczelni oraz jej studentów

Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji na miejscu i na zewnątrz Biblioteki

Prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjno – bibliograficznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych

Szkolenie studentów, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania, selekcji i wykorzystania informacji

Historia biblioteki

Historia biblioteki

Historia Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania jest nierozerwalnie związana z historią Uczelni. Biblioteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania została utworzona jako jednostka organizacyjna Uczelni Statutem WSEiZ z 24 lipca 1995 r. zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Początki działalności biblioteki nie były łatwe. W 1995 roku Biblioteka mieściła się w budynku wynajmowanym przez władze WSEiZ przy ul. Jana Pawła II 69. Wypożyczalnia oraz dział opracowywania zbiorów znajdowały się wówczas w niewielkim pomieszczeniu. W pierwszym okresie istnienia Biblioteki WSEiZ podstawowym zadaniem była organizacja warsztatu bibliotecznego i informacyjnego.

W grudniu 1997 r. Biblioteka WSEiZ przeniosła się do budynków przy ul. Pięknej 24/26. Do biblioteki zakupiono cztery komputery, jedną drukarkę atramentową oraz kilka regałów na książki. Zadanie, jakie czekało pracowników biblioteki to retrokonwersja zbiorów. Zbiory opracowywano w komputerowym systemie bibliotecznym LIBRA firmy MOL, który jest systemem dostosowanym do pracy w małych bibliotekach.

Od października 2000 r. został w pełni zautomatyzowany proces opracowywania i wyszukiwania zbiorów bibliotecznych. Do dyspozycji użytkowników Biblioteki udostępniono dwa komputery z katalogami. Nowy system znacznie usprawnił wypożyczanie książek, dzięki temu, że książki zostały wyposażone w nalepki z kodami kreskowymi przyporządkowanymi numerowi inwentarzowemu.

Każdy z czytelników zakładając konto biblioteczne otrzymywał zalaminowaną imienną kartę biblioteczną z indywidualnym kodem kreskowym, umożliwiającym szybkie odczytanie przez czytnik danych osobowych, błyskawiczne odnalezienie w rejestrze komputera właściwej osoby i otwarcie na ekranie monitora jej konta.

W lipcu 2002 roku Biblioteka przeprowadziła się do własnych budynków Uczelni usytuowanych na Mokotowie przy ul. Rejtana 16.
Biblioteka otrzymała dwa duże pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m2. Została wyposażona w jedenaście nowoczesnych regałów przesuwnych typu FLEXI mobile, posiada siedem stanowisk komputerowych: trzy stanowiska dla pracowników – dwa do udostępniania, jedno do opracowywania księgozbioru, cztery terminale z dostępem do komputerowych katalogów księgozbioru bibliotecznego, księgozbioru Czytelni, prac dyplomowych inżynierskich, prac magisterskich. Dla czytelników znajdują się jeszcze dwa stoliki, przy których mogą na miejscu przeglądać książki, zanim podejmą decyzję o ich wypożyczeniu.

W Bibliotece Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oprócz Wypożyczalni znajduje się również Czytelnia.

Otwarcie Czytelni Biblioteki WSEiZ w osobnym pomieszczeniu nastąpiło w listopadzie 2002 r..

W budynkach Uczelni, choć tylko czteropiętrowych znajduje się winda, zarówno dojazd do drzwi Czytelni, jak również urządzenia i jej wyposażenie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2005/2006 Biblioteka pozyskała nowe pomieszczenie przeznaczone na magazyn, umieszczono w nim prace inżynierskie i magisterskie oraz archiwalne roczniki czasopism, dzięki temu została powiększona powierzchnia czytelni.

Obecnie z czytelni mogą w komfortowych warunkach korzystać 24 osoby, z możliwością dostawienia krzeseł dla osób pragnących pracować w zespole.

Czytelnia dysponuje dwunastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, ze stałym łączem umożliwiającym szybką i stabilną pracę, plus jedno stanowisko dla pracowników. Osobno usytuowane jest miejsce komputerowe z katalogami księgozbioru podręcznego, księgozbioru bibliotecznego oraz katalogiem prac inżynierskich i magisterskich.

Najważniejszą zmianą w czytelni jest udostępnienie użytkownikom księgozbioru podręcznego oraz zgromadzonych czasopism w wolnym dostępie.

Przy zabezpieczeniu księgozbioru zastosowano najnowsze osiągnięcia techniki. Skorzystano z usług firmy, będącej liderem na światowym rynku w instalowaniu ochronnych systemów bibliotecznych firmy 3M (Minnesota Mining and Manufactoring, Co.). Swobodny dostęp do zbiorów zyskał uznanie zarówno studentów jak i kadry naukowej Uczelni, bezpośrednio też wpłynął na zwiększenie się liczby osób, korzystających z usług tej placówki.