Kontakty do biur Uczelni

Kontakty do biur Uczelni

Rektorat

Rektorat

Kierownik Rektoratu

inż. Agnieszka Łukasik

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci:

 • uzyskasz informację na temat oferty edukacyjnej WSEiZ,
 • otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji,
 • zapiszesz się na studia I i II stopnia, studia podyplomowe czy kursy akademickie,
 • możesz tu również liczyć na pomoc w stawianiu pierwszych kroków w WSEiZ,
 • zdobędziesz informacje organizacyjne, które ułatwią Ci wkroczenie w życie studenckie.

Studenci:

 • dowiesz się, w który z działów administracji uzyskasz interesujące Cię informację,
 • zostaniesz przekierowany do właściwego Dziekanatu,
 • podpiszesz umowę w procesie wznawiania studiów.

Dziekanat Wydziału Architektury

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury

Karolina Zabłocka

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14

kontakt dla studentów kierunku Architektura: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 137 lub 111

kontakt dla studentów pozostałych kierunków: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 136

Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania

mgr Agnieszka Janicka

ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25

Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Kwestura

Kwestura

Kwestor

mgr Joanna Zuzankiewicz

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 33

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zasięgniesz informacji o naliczanych opłatach (czesne i inne) i księgowaniu wpłat,
 • otrzymasz fakturę za wpłacone czesne i inne opłaty,
 • uzyskasz zaświadczenie dotyczące należnych opłat i zapłaconych kwot,
 • zdobędziesz informację o zaległych płatnościach i wyjaśniasz wątpliwości
  dotyczące wpłat,
 • rozliczysz część finansową na karcie obiegowej,
 • zostaniesz zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego
  (jeśli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia i nie jesteś członkami rodziny
  osoby ubezpieczonej).

Dział Kadr

Kadry

Kierownik Działu Kadr

mgr Agnieszka Kozłowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 34

W czerwcu 2024 r. Dział Kadr będzie czynny w dni powszednie oraz w sobotę 8 i 29 czerwca.

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: PIERWSZA I OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA
08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: PIERWSZA I OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA
08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?
 • zawrzesz umowę o pracę i umowę cywilno-prawną,
 • uzyskasz zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgłosisz się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • uzyskasz szczegółowe informację dotyczące zatrudnienia w WSEiZ.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Biura Współpracy Międzynarodowej

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci obcokrajowcy:

 • uzyskasz informację o ofercie edukacyjnej,
 • otrzymasz odpowiedzi na pytania związane z procesem rekrutacji,
 • sprawdzimy oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji,
 • złożysz dokumenty na studia,
 • zarezerwujesz miejsce w akademiku,
 • zapiszesz się na kursy językowe,
 • otrzymasz zaproszenie do wizy dla rodziców,

Studenci obcokrajowcy:

 • pomożemy w uzyskaniu informacji z Dziekanatów i działów administracji,
 • otrzymasz informację o zakwaterowaniu w akademikach.

Agencje rekrutacyjne:

 • uzyskasz informację o współpracy,
 • organizujemy współpracę z agentami rekrutacyjnymi.

Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Marketingu

Dyrektor Marketingu, PR i International Marketing

Elżbieta Peda

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 37

Biuro Karier

Biuro Karier

Biuro Karier

mgr Anna Rękawek

ul. Rejtana 16, pokój 47

Dyżury Biura Karier

Wtorek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Co załatwisz w tym miejscu?
 • dopiszesz się do uczelnianej bazy Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ,
 • dowiesz się o organizowanych Targach Pracy,
 • otrzymasz pomoc podczas otwierania działalności gospodarczej,
 • weźmiesz udział w zajęciach na temat poruszania się po rynku pracy,
 • przeczytasz najnowsze oferty pracy skierowane do studentów WSEiZ,

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Biblioteka:

 • wypożyczysz i oddasz książki oraz prolongujesz termin ich zwrotu,
 • założysz konto biblioteczne i rozliczysz kartę obiegową,
 • uzyskasz informację o zawartości księgozbioru, a także pomoc w przeglądaniu
  katalogu bibliotecznego oraz pełnotekstowych i abstraktowych baz danych,
 • podpowiemy, jak poszukiwać informacji w katalogach innych bibliotek,
  repozytoriach cyfrowych, czasopismach elektronicznych oraz doradzimy
  przy wyborze literatury do pisania prac semestralnych i dyplomowych.

Czytelnia:

 • skorzystasz ze stanowisk komputerowych i skanera,
 • uzyskasz dostęp do: księgozbioru, aktualnych i archiwalnych czasopism naukowych,
  baz danych i programów komputerowych.

Dział Prawny

Prawnik

Dział Prawny

mgr Rafał Karski

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 35

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zdobędziesz informację o zaległych płatnościach,
 • wyjaśniasz wątpliwości dotyczące opóźnień we wpłatach (czesnego i innych),
 • zasięgniesz informacji o możliwościach uregulowania naliczonych zobowiązań,
 • uzyskasz poradę prawną dotyczącą rozliczeń z uczelnią wynikających z umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Erasmus+

Erasmus+

Koordynator Uczelnianego Programu ERASMUS+

mgr inż. Karolina Urban-Mrozowska

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13

Dyżury Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zgłosisz chęć uczestniczenia w programie Erasmus+,
 • zdobędziesz wykaz oraz kontakty do uczelni partnerskich,
  a także firm i instytucji w państwach uczestniczących w Programie,
 • otrzymasz pomoc przy całej procedurze kompletowania odpowiednich dokumentów,
 • uzyskasz wsparcie koordynatorów naszej uczelni podczas pobytu za granicą.

Centrum Informatyki

CI

Centrum Informatyki

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 38

Dział Jakości, Nauczania i Badań

Dział Jakości, Nauczania i Badań

Dział Jakości, Nauczania i Badań

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 36

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

dr inż. Irena Kosińska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury ds. konkursów

Konkursy

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury ds. konkursów

mgr inż. arch. Mikołaj Michalak

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Maria Lothamer

Dyżury władz

Dyżury władz

Rektor

dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

Czwartek: 09:00 - 12:00

dyżur telefoniczny (po wstępnym umówieniu w sekretariacie)
22 825 80 34

Sobota: 09:00 - 10:00

dyżur telefoniczny (po wstępnym umówieniu w sekretariacie)
22 825 80 34

Dziekan Wydziału Architektury

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

Kierunki: Budownictwo, Architektura
Wtorek: 11:00 - 12:30

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Piatek: 10:00 - 11:00

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota:

10:00 - 12:00

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Prodziekan Wydziału Architektury

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

Kierunki: Wzornictwo, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz
Poniedziałek: 13:00 - 15:00

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Czwartek: 12:00 - 14:00

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota 9:00 - 11:30

dyżur osobisty lub telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zdrowie Publiczne
Poniedziałek: 15:45 - 17:45 (15, 22 lipca; 19, 26 sierpnia; 2, 9, 23 września 2024 r.)

DYŻUR ONLINE (ZOOM) lub pok. O26

Środa: 10:00 - 13:30 (17, 24 lipca; 28 sierpnia; 4, 11, 25 września 2024 r.)

DYŻUR ONLINE (ZOOM) lub pok. O26

Niedziela: 11:00 - 11:45 (14 lipca; 18, 25 sierpnia; 1, 8, 22, 29 września 2024 r.)

brak zdjęcia

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

Kierunki: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżyniera Produkcji, Informatyka
Wtorek: 11:30 – 13.00
DYŻUR ONLINE (ZOOM)
Czwartek: 9:00 - 11:15
DYŻUR ONLINE (ZOOM)
Sobota: 11:30 -13:00
DYŻUR ONLINE (ZOOM)