Kontakty do biur i uczelni

Kontakty do biur i uczelni

Rektorat

Rektorat

Kierownik Rektoratu

inż. Agnieszka Łukasik

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Dyżury Rektoratu

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: 08:00 - 15:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: 08:00 - 15:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci:

 • uzyskasz informację na temat oferty edukacyjnej WSEiZ,
 • otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji,
 • zapiszesz się na studia I i II stopnia, studia podyplomowe czy kursy akademickie,
 • możesz tu również liczyć na pomoc w stawianiu pierwszych kroków w WSEiZ,
 • zdobędziesz informacje organizacyjne, które ułatwią Ci wkroczenie w życie studenckie.

Studenci:

 • dowiesz się, w który z działów administracji uzyskasz interesujące Cię informację,
 • zostaniesz przekierowany do właściwego Dziekanatu,
 • podpiszesz umowę w procesie wznawiania studiów.

Dziekanat Wydziału Architektury

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury

Karolina Zabłocka

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14

kontakt dla studentów kierunku Architektura: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 137 lub 111

kontakt dla studentów pozostałych kierunków: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 136

Dyżury Dziekanatu Wydziału Architektury

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania

mgr inż. Marta Ogonowska

ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25

Dyżury Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Kwestura

Kwestura

Kwestor

mgr Małgorzata Rutkowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 33

Dyżury Kwestury

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 10:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zasięgniesz informacji o naliczanych opłatach (czesne i inne) i księgowaniu wpłat,
 • otrzymasz fakturę za wpłacone czesne i inne opłaty,
 • uzyskasz zaświadczenie dotyczące należnych opłat i zapłaconych kwot,
 • zdobędziesz informację o zaległych płatnościach i wyjaśniasz wątpliwości
  dotyczące wpłat,
 • rozliczysz część finansową na karcie obiegowej,
 • zostaniesz zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego
  (jeśli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia i nie jesteś członkami rodziny
  osoby ubezpieczonej).

Dział Kadr

Kadry

Kierownik Działu Kadr

mgr Agnieszka Kozłowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 34

Dyżury Działu Kadr

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 09:00 - 14:00

(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)

Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: 09:00 - 14:00

(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)

Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zawrzesz umowę o pracę i umowę cywilno-prawną,
 • uzyskasz zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgłosisz się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • uzyskasz szczegółowe informację dotyczące zatrudnienia w WSEiZ.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr Natalia Sokolova

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Biura Współpracy Międzynarodowej

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci obcokrajowcy:

 • uzyskasz informację o ofercie edukacyjnej,
 • otrzymasz odpowiedzi na pytania związane z procesem rekrutacji,
 • sprawdzimy oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji,
 • złożysz dokumenty na studia,
 • zarezerwujesz miejsce w akademiku,
 • zapiszesz się na kursy językowe,
 • otrzymasz zaproszenie do wizy dla rodziców,

Studenci obcokrajowcy:

 • pomożemy w uzyskaniu informacji z Dziekanatów i działów administracji,
 • otrzymasz informację o zakwaterowaniu w akademikach.

Agencje rekrutacyjne:

 • uzyskasz informację o współpracy,
 • organizujemy współpracę z agentami rekrutacyjnymi.

Biuro Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Marketingu

Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik BMiWM mgr inż. Barbara Balawejder

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6; III piętro, pokój 37

Biuro Karier

Biuro Karier

Biuro Karier

Monika Kozieł

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 37,

Dyżury Biura Karier

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • dopiszesz się do uczelnianej bazy Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ,
 • dowiesz się o organizowanych Targach Pracy,
 • otrzymasz pomoc podczas otwierania działalności gospodarczej,
 • weźmiesz udział w zajęciach na temat poruszania się po rynku pracy,
 • przeczytasz najnowsze oferty pracy skierowane do studentów WSEiZ,

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

Kierownik Biblioteki WSEiZ

mgr Agnieszka Ryczywolska

ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 09:00 - 14:30
Środa: 09:00 - 14:30
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur mailowy

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur mailowy

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek: 09:00 - 14:30
Środa: 09:00 - 14:30
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur mailowy

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur mailowy

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Biblioteka:

 • wypożyczysz i oddasz książki oraz prolongujesz termin ich zwrotu,
 • założysz konto biblioteczne i rozliczysz kartę obiegową,
 • uzyskasz informację o zawartości księgozbioru, a także pomoc w przeglądaniu
  katalogu bibliotecznego oraz pełnotekstowych i abstraktowych baz danych,
 • podpowiemy, jak poszukiwać informacji w katalogach innych bibliotek,
  repozytoriach cyfrowych, czasopismach elektronicznych oraz doradzimy
  przy wyborze literatury do pisania prac semestralnych i dyplomowych.

Czytelnia:

 • skorzystasz ze stanowisk komputerowych i skanera,
 • uzyskasz dostęp do: księgozbioru, aktualnych i archiwalnych czasopism naukowych,
  baz danych i programów komputerowych.

Erasmus+

Erasmus+

Z-cy Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

mgr Paulina Wąż, mgr inż. Karolina Urban

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zgłosisz chęć uczestniczenia w programie Erasmus+,
 • zdobędziesz wykaz oraz kontakty do uczelni partnerskich,
  a także firm i instytucji w państwach uczestniczących w Programie,
 • otrzymasz pomoc przy całej procedurze kompletowania odpowiednich dokumentów,
 • uzyskasz wsparcie koordynatorów naszej uczelni podczas pobytu za granicą.

Dyżury władz

Dyżury władz

Rektor

dr Monika Madej, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

Wtorek: 09:00 - 12:00

dyżur telefoniczny
22 825 80 34

Sobota: 09:00 - 10:00

dyżur telefoniczny
22 825 80 34

Dziekan Wydziału Architektury

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

Kierunki: Budownictwo, Architektura
Czwartek: 13:30 - 15:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM) + dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota: 10:00 - 12:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM) + dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Prodziekan Wydziału Architektury

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

Kierunki: Wzornictwo, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz
Czwartek: 12:00 - 14:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota 9:00 - 11:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

Kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Informatyka
Wtorek: 10:30 - 12:45

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Czwartek: 11:30 - 15:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM) + dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Piątek: 15:30 - 17:45
DYŻUR ONLINE (ZOOM)
Sobota: 13:00 - 14:00 (27 II; 6, 20 III; 10, 24 IV; 15, 29 V; 12, 26 VI; 10 VII 2021)
Niedziela: 13:00 - 14:00 (14, 28 III; 18 IV; 9, 23 V; 6, 20 VI; 4, 18 VII 2021)

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

Kierunki: Zarządzanie, Zdrowie Publiczne
Poniedziałek: 12.00-15.00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Wtorek: 9.00-10.00 oraz 14.30-15.30

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Środa: 9.00-11.30

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Sobota: 09:00-10:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31