Kontakty do biur i uczelni

Kontakty do biur i uczelni

Rektorat

Rektorat

Kierownik Rektoratu

inż. Agnieszka Łukasik

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci:

 • uzyskasz informację na temat oferty edukacyjnej WSEiZ,
 • otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji,
 • zapiszesz się na studia I i II stopnia, studia podyplomowe czy kursy akademickie,
 • możesz tu również liczyć na pomoc w stawianiu pierwszych kroków w WSEiZ,
 • zdobędziesz informacje organizacyjne, które ułatwią Ci wkroczenie w życie studenckie.

Studenci:

 • dowiesz się, w który z działów administracji uzyskasz interesujące Cię informację,
 • zostaniesz przekierowany do właściwego Dziekanatu,
 • podpiszesz umowę w procesie wznawiania studiów.

Dziekanat Wydziału Architektury

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury

Karolina Zabłocka

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14

kontakt dla studentów kierunku Architektura: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 137 lub 111

kontakt dla studentów pozostałych kierunków: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 136

Dyżury Dziekanatu Wydziału Architektury do 30 X 2021.

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania

mgr inż. Marta Ogonowska

ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25

Dyżury Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania do 30 X 2021.

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Kwestura

Kwestura

Kwestor

mgr Małgorzata Rutkowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 33

Dyżury Kwestury do 30 X 2021.

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 - 14:00

tylko dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 14:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zasięgniesz informacji o naliczanych opłatach (czesne i inne) i księgowaniu wpłat,
 • otrzymasz fakturę za wpłacone czesne i inne opłaty,
 • uzyskasz zaświadczenie dotyczące należnych opłat i zapłaconych kwot,
 • zdobędziesz informację o zaległych płatnościach i wyjaśniasz wątpliwości
  dotyczące wpłat,
 • rozliczysz część finansową na karcie obiegowej,
 • zostaniesz zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego
  (jeśli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia i nie jesteś członkami rodziny
  osoby ubezpieczonej).

Dział Kadr

Kadry

Kierownik Działu Kadr

mgr Agnieszka Kozłowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 34

Dyżury Działu Kadr do 30 X 2021.

Poniedziałek: 10:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: 08:00 - 16:00

(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)

Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 10:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: 08:00 - 16:00

(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)

Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zawrzesz umowę o pracę i umowę cywilno-prawną,
 • uzyskasz zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgłosisz się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • uzyskasz szczegółowe informację dotyczące zatrudnienia w WSEiZ.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr Natalia Sokolova

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Biura Współpracy Międzynarodowej

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci obcokrajowcy:

 • uzyskasz informację o ofercie edukacyjnej,
 • otrzymasz odpowiedzi na pytania związane z procesem rekrutacji,
 • sprawdzimy oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji,
 • złożysz dokumenty na studia,
 • zarezerwujesz miejsce w akademiku,
 • zapiszesz się na kursy językowe,
 • otrzymasz zaproszenie do wizy dla rodziców,

Studenci obcokrajowcy:

 • pomożemy w uzyskaniu informacji z Dziekanatów i działów administracji,
 • otrzymasz informację o zakwaterowaniu w akademikach.

Agencje rekrutacyjne:

 • uzyskasz informację o współpracy,
 • organizujemy współpracę z agentami rekrutacyjnymi.

Biuro Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Marketingu

Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik BMiWM mgr inż. Barbara Balawejder

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6; III piętro, pokój 37

Biuro Karier

Biuro Karier

Biuro Karier

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 37,

Dyżury Biura Karier

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Piątek: 08:00 - 15:00

dyżur telefoniczny

Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • dopiszesz się do uczelnianej bazy Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ,
 • dowiesz się o organizowanych Targach Pracy,
 • otrzymasz pomoc podczas otwierania działalności gospodarczej,
 • weźmiesz udział w zajęciach na temat poruszania się po rynku pracy,
 • przeczytasz najnowsze oferty pracy skierowane do studentów WSEiZ,

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

Kierownik Biblioteki WSEiZ

mgr Agnieszka Ryczywolska

ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 09:00 - 16:45
Środa: nieczynne
Czwartek: 09:00 - 16:45
Piątek: 09:00 - 16:45
Sobota
09:00 - 16:30
Niedziela: 09:00 - 14:30

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 09:00 - 16:45
Środa: nieczynne
Czwartek: 09:00 - 16:45
Piątek: 09:00 - 16:45
Sobota
09:00 - 16:30
Niedziela: 09:00 - 14:30

Co załatwisz w tym miejscu?

Biblioteka:

 • wypożyczysz i oddasz książki oraz prolongujesz termin ich zwrotu,
 • założysz konto biblioteczne i rozliczysz kartę obiegową,
 • uzyskasz informację o zawartości księgozbioru, a także pomoc w przeglądaniu
  katalogu bibliotecznego oraz pełnotekstowych i abstraktowych baz danych,
 • podpowiemy, jak poszukiwać informacji w katalogach innych bibliotek,
  repozytoriach cyfrowych, czasopismach elektronicznych oraz doradzimy
  przy wyborze literatury do pisania prac semestralnych i dyplomowych.

Czytelnia:

 • skorzystasz ze stanowisk komputerowych i skanera,
 • uzyskasz dostęp do: księgozbioru, aktualnych i archiwalnych czasopism naukowych,
  baz danych i programów komputerowych.

Erasmus+

Erasmus+

Z-cy Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

mgr Paulina Wąż, mgr inż. Karolina Urban

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zgłosisz chęć uczestniczenia w programie Erasmus+,
 • zdobędziesz wykaz oraz kontakty do uczelni partnerskich,
  a także firm i instytucji w państwach uczestniczących w Programie,
 • otrzymasz pomoc przy całej procedurze kompletowania odpowiednich dokumentów,
 • uzyskasz wsparcie koordynatorów naszej uczelni podczas pobytu za granicą.

Centrum Informatyki

CI

Centrum Informatyki

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 38

Dział Jakości, Nauczania i Badań

Dział Jakości, Nauczania i Badań

Dział Jakości, Nauczania i Badań

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 36

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

dr inż. Irena Kosińska

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Maria Lothamer

Dyżury władz

Dyżury władz

Rektor

dr Monika Madej, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

Wtorek: 09:00 - 12:00

dyżur telefoniczny
22 825 80 34

Sobota: 09:00 - 10:00

dyżur telefoniczny
22 825 80 34

Dziekan Wydziału Architektury

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

Kierunki: Budownictwo, Architektura
Czwartek: 09:00 - 11:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM) + dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota: 10:00 - 12:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM) + dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Prodziekan Wydziału Architektury

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

Kierunki: Wzornictwo, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz
Czwartek: 12:00 - 14:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Sobota 9:00 - 11:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 47 89

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

Kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Informatyka
Wtorek: 10:00 - 12:45
Czwartek: 12:00 - 15:00
DYŻUR ONLINE (ZOOM)
Piątek: 15:30 - 17:45
Sobota: 16:15 - 17:15

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

Kierunki: Zarządzanie, Zdrowie Publiczne
Poniedziałek: 09:00-13:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Wtorek: 12:00-13:00

DYŻUR ONLINE (ZOOM)+ dyżur telefoniczny
tel. 22 825 17 31

Środa: 9:00-11:00
Niedziela: 17:00-18:00