Godziny pracy

Godziny pracy

Rektorat

Rektorat

Kierownik Rektoratu

inż. Agnieszka Łukasik

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci:

 • uzyskasz informację na temat oferty edukacyjnej WSEiZ,
 • otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji,
 • zapiszesz się na studia I i II stopnia, studia podyplomowe czy kursy akademickie,
 • możesz tu również liczyć na pomoc w stawianiu pierwszych kroków w WSEiZ,
 • zdobędziesz informacje organizacyjne, które ułatwią Ci wkroczenie w życie studenckie.

Studenci:

 • dowiesz się, w który z działów administracji uzyskasz interesujące Cię informację,
 • zostaniesz przekierowany do właściwego Dziekanatu,
 • podpiszesz umowę w procesie wznawiania studiów.

Dziekanat Wydziału Architektury

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury

Karolina Zabłocka

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14

kontakt dla studentów kierunku Architektura: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 137 lub 111

kontakt dla studentów pozostałych kierunków: tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 136

Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania

mgr Agnieszka Janicka

ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25

Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 11:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • uzyskasz informacje dotyczące realizacji procesu studiowania,
 • złożysz podanie do Dziekana i Prodziekana,
 • zdobędziesz informacje o rozkładach zajęć, sesji poprawkowej, dyżurach Dziekanów,
 • otrzymasz informacje dotyczące realizacji praktyk,
 • zaczerpniesz wiadomości o systemie stypendiów w WSEiZ,
 • dowiesz się szczegółów o procesie dyplomowania i obronie pracy dyplomowej.

Kwestura

Kwestura

Kwestor

mgr Joanna Zuzankiewicz

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 33

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zasięgniesz informacji o naliczanych opłatach (czesne i inne) i księgowaniu wpłat,
 • otrzymasz fakturę za wpłacone czesne i inne opłaty,
 • uzyskasz zaświadczenie dotyczące należnych opłat i zapłaconych kwot,
 • zdobędziesz informację o zaległych płatnościach i wyjaśniasz wątpliwości
  dotyczące wpłat,
 • rozliczysz część finansową na karcie obiegowej,
 • zostaniesz zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego
  (jeśli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia i nie jesteś członkami rodziny
  osoby ubezpieczonej).

Dział Kadr

Kadry

Kierownik Działu Kadr

mgr Agnieszka Kozłowska

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 34

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: PIERWSZA I OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA
08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: PIERWSZA I OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA
08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?
 • zawrzesz umowę o pracę i umowę cywilno-prawną,
 • uzyskasz zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgłosisz się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • uzyskasz szczegółowe informację dotyczące zatrudnienia w WSEiZ.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

Dyżury Biura Współpracy Międzynarodowej

Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00
Środa: 08:00 - 15:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Piątek: 08:00 - 15:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?

Kandydaci obcokrajowcy:

 • uzyskasz informację o ofercie edukacyjnej,
 • otrzymasz odpowiedzi na pytania związane z procesem rekrutacji,
 • sprawdzimy oryginały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji,
 • złożysz dokumenty na studia,
 • zarezerwujesz miejsce w akademiku,
 • zapiszesz się na kursy językowe,
 • otrzymasz zaproszenie do wizy dla rodziców,

Studenci obcokrajowcy:

 • pomożemy w uzyskaniu informacji z Dziekanatów i działów administracji,
 • otrzymasz informację o zakwaterowaniu w akademikach.

Agencje rekrutacyjne:

 • uzyskasz informację o współpracy,
 • organizujemy współpracę z agentami rekrutacyjnymi.

Biuro Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Marketingu, PR i International Marketing

Elżbieta Peda

ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 37

Biuro Karier

Biuro Karier

Biuro Karier

mgr Anna Rękawek

ul. Rejtana 16, pokój 47

Dyżury Biura Karier

Wtorek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Co załatwisz w tym miejscu?
 • dopiszesz się do uczelnianej bazy Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ,
 • dowiesz się o organizowanych Targach Pracy,
 • otrzymasz pomoc podczas otwierania działalności gospodarczej,
 • weźmiesz udział w zajęciach na temat poruszania się po rynku pracy,
 • przeczytasz najnowsze oferty pracy skierowane do studentów WSEiZ,

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia

ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17

Dyżury Biblioteki i Czytelni WSEiZ

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 09:00 - 16:45
Wtorek: 08:00 - 15:45
Środa: nieczynne
Czwartek:
08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45
Sobota
08:00 - 15:45
Niedziela: nieczynne

Co załatwisz w tym miejscu?

Biblioteka:

 • wypożyczysz i oddasz książki oraz prolongujesz termin ich zwrotu,
 • założysz konto biblioteczne i rozliczysz kartę obiegową,
 • uzyskasz informację o zawartości księgozbioru, a także pomoc w przeglądaniu
  katalogu bibliotecznego oraz pełnotekstowych i abstraktowych baz danych,
 • podpowiemy, jak poszukiwać informacji w katalogach innych bibliotek,
  repozytoriach cyfrowych, czasopismach elektronicznych oraz doradzimy
  przy wyborze literatury do pisania prac semestralnych i dyplomowych.

Czytelnia:

 • skorzystasz ze stanowisk komputerowych i skanera,
 • uzyskasz dostęp do: księgozbioru, aktualnych i archiwalnych czasopism naukowych,
  baz danych i programów komputerowych.

Erasmus+

Erasmus+

Koordynator Uczelnianego Programu ERASMUS+

mgr inż. Karolina Urban

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13

Dyżury Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Co załatwisz w tym miejscu?
 • zgłosisz chęć uczestniczenia w programie Erasmus+,
 • zdobędziesz wykaz oraz kontakty do uczelni partnerskich,
  a także firm i instytucji w państwach uczestniczących w Programie,
 • otrzymasz pomoc przy całej procedurze kompletowania odpowiednich dokumentów,
 • uzyskasz wsparcie koordynatorów naszej uczelni podczas pobytu za granicą.