O Uczelni

O Uczelni

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z najlepszych niepublicznych szkół techniczno-artystycznych w naszym kraju. Od 1995 roku kształcimy na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
Obecnie zatrudniamy ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin – nauczycieli-praktyków z doświadczeniem biznesowym.

Nauka w WSEiZ odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia!

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie możesz rozpocząć naukę na poniższych kierunkach. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i rozpocznij kolejny etap w swoim życiu!

Architektura
Studia inżynierskie i magisterskie

Architektura Krajobrazu
Studia inżynierskie i magisterskie

Architektura Wnętrz
Studia licencjackie i magisterskie

Budownictwo
Studia inżynierskie i magisterskie

Wzornictwo
Studia licencjackie

Informatyka
Studia inżynierskie

Mechanika i Budowa Maszyn
Studia inżynierskie

Ochrona Środowiska
Studia inżynierskie i magisterskie

Zarządzanie
Studia licencjackie i magisterskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia inżynierskie i magisterskie

Zdrowie Publiczne
Studia licencjackie

Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania wyróżnia ciekawa i bogata oferta edukacyjna, którą podkreśla liczba gospodarczo i społecznie ważnych kierunków studiów. W ten sposób Uczelnia odpowiada potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu, w połączeniu z wysokim poziomem kształcenia, absolwenci Uczelni liczą się na rynku pracy, realizują swoje plany zawodowe i cieszą się satysfakcjonującymi zarobkami.

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, m.in. stypendia naukowe, socjalne czy specjalne.

Naszym celem jest również partnerskie traktowanie studentów i pracowników, a także utrzymywanie dobrych relacji z absolwentami. Ponadto Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wspomaga potrzeby regionu oraz jest zaangażowana w prowadzenie badań naukowych liczących się w nauce polskiej, które mają ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki.

WSEiZ w liczbach

WSEiZ w liczbach

2 wydziały

11 kierunków studiów I i II stopnia

10 kierunków studiów podyplomowych

29 specjalności

Dlaczego warto studiować w WSEiZ?

Dlaczego warto

WSZECHSTRONNOŚĆ
Dzięki unikatowemu połączeniu aspektów technicznych i artystycznych masz pewność, że zdobędziesz wszechstronną wiedzę, która da Ci przewagę na wymagającym rynku pracy. Jednocześnie oferujemy studia podyplomowe, z których pomocą wyspecjalizujesz się w wybranej dziedzinie.

PARTNERSTWO BIZNESOWE
W trakcie studiów będziesz realizował projekty na zlecenie biznesu, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne doświadczenie i referencje jeszcze przed opuszczeniem murów Uczelni. To możliwe dzięki ścisłej współpracy w ramach Rad Pracodawców, które wspierają rozwój studentów i Uczelni.

PRESTIŻOWE KIERUNKI
Oferujemy kierunki studiów pożądane przez pracodawców, co sprawi, że po uzyskaniu dyplomu szybko rozpoczniesz satysfakcjonującą karierę w wymarzonym zawodzie. Szybko przekonasz się, że edukacja w WSEiZ przekłada się na lepszy start w życiu zawodowym.

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
Stawiamy na komfortowe warunki pracy i nauki, aby każdy dzień Twoich studiów przebiegał w atmosferze rozwoju i umożliwiał zdobywanie kolejnych kompetencji. Obecnie zajęcia odbywają się w 4 obiektach, które są własnością Uczelni, masz więc pewność, że wysoki standard będzie CI towarzyszył przez cały czas studiów.

UZNANA KADRA DYDAKTYCZNA
W WSEiZ czeka na Ciebie ponad 300 specjalistów – ekspertów w swojej dziedzinie oraz zawodowych profesjonalistów, których celem jest Twoja edukacja na najwyższym poziomie. Chcemy, abyś miał nie tylko teoretyczne fundamenty w danym zawodzie, ale również zmysł do praktycznego radzenia sobie z wyzwaniami współczesności.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI
Stworzyliśmy Akademickie Kursy Kompetencyjne oraz prowadzimy Biuro Kariery, które wesprze swój rozwój osobisty. W ten sposób ułatwisz sobie wybór ścieżki zawodowej i zdobędziesz dodatkowe umiejętności.

Logo uczelni

Logo uczelni

Miś w logo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie nie pojawił się przypadkowo. Nasi studenci często mówią, że studiują w Misiu. To oczywiste nawiązanie do prof. dr hab. inż. Jana Misiaka, który w 1995 roku złożył wniosek o utworzenie WSEiZ, przez wiele lat był Rektorem Uczelni, a obecnie jest jej Prezydentem. To jednoznaczny dowód, jak wielkim szacunkiem oraz renomą cieszy się założyciel Uczelni, wręcz utożsamiany z WSEiZ. Jednocześnie dało to podwaliny pod obecność Misia w naszym logo.

Dlaczego możesz polegać na Misiu? To nie tylko symbol siły i odwagi, ale również tolerancji oraz umiejętności adaptacji w każdych warunkach. To także zwierzę z wyjątkową osobowością, dlatego tak doskonale pasuje do Uczelni z Charakterem, jaką jest WSEiZ.

Poza tym nikt tak jak miś nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele w życiu znaczy odpowiednio długi, zdrowy sen 🙂

Infrastruktura

Infrastruktura

Ponieważ Warszawa to doskonałe miejsce do zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, WSEiZ od początku istnienia związana jest z Miastem Stołecznym, w którym usytuowana jest nasza nowoczesna, przystosowana są do potrzeb osób niepełnosprawnych baza dydaktyczno-administracyjna:

Wydziały

Wydziały

Wydział Architektury

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

Architektura

Wydział Inżynierii i Zarządzania

Wydział Inżynierii i Zarządzania powstał 1 września 2016 r., w wyniku połączenia Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania. Wydział posiada bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Dołącz do nas!

Dołącz

Obecnie na studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne), licencjackie, inżynierskie i magisterskie w WSEiZ uczęszcza kilka tysięcy osób. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, profesjonalne programy studiów, ścisła współpraca z pracodawcami – to cechy wyróżniające WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego. Nasza jakość wynika z doświadczenia i dbałości o szczegóły dlatego też zapraszamy do nauki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania! WSEiZ… dołącz do nas!