Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Stworzyliśmy kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z myślą o osobach, które chcą się nadal rozwijać i sięgać po specjalistyczną wiedzę. Sprawdź naszą ofertę i zapisz się na studia, które Cię interesują.

Jak zapisać się na studia podyplomowe w WSEiZ?

Jak się zapisać?

Dokumenty aplikacyjne musisz złożyć osobiście. W tym celu umów się telefonicznie lub mailowo na wizytę w Rektoracie znajdującym się przy ulicy Olszewskiej 12 w Warszawie.
Numer telefonu 22 825 80 34 lub 35
rektorat@wseiz.pl

Przygotuj następujące dokumenty:

Kwestionariusz uczelniany
– Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
– Oryginał dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu),
– 1 zdjęcie legitymacyjne,
– Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Wpłatę dokonasz przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy.

Przynieś wszystkie dokumenty w umówionym dniu i godzinie. Obsługa Kandydatów w Rektoracie będzie odbywać się pojedynczo w ustalonym terminie.

Opłatę za uczestnictwo ureguluj najpóźniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Pamiętaj, warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Na wybranych kierunkach słuchacz powinien dysponować własnym laptopem/komputerem z łączem internetowym.

 


*ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI!
*Zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia.
Zniżka nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Aranżacja Wnętrz.