Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Odnawialne Źródła Energii

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (254 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa:

Uwagę kierujemy do absolwentów kierunków:

Ochrona Środowiska

Inżynieria Środowiska

Gospodarka Przestrzenna oraz innych kierunków technicznych

rolniczych

leśnych

a także przyrodniczychSłuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasz zespół wykładowców to doświadczeni menedżerowie i praktycy z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć.

Wyposażamy naszych słuchaczy w niezbędne kompetencje do zarządzania obiegiem odpadów w środowisku. Dajemy dostęp do wiedzy i doskonalimy umiejętności efektywnego zarządzania odnawialnymi źródłami energii.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,

uzyskasz wysokospecjalistycznych kwalifikacje z zakresu projektowania i planowania zintegrowanych systemów służących wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii,

poznasz i zdobędziesz umiejętności programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej,

zdobędziesz wiedzę na temat efektywności prowadzonej działalności oraz zwiększania świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Program studiów

Przetwarzanie surowców odpadowych I

Programowanie logistyki gospodarki odpadami

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii

Przetwarzanie surowców odpadowych II

Prawne uwarunkowania zarządzania energią

Rynek energii

Ochrona własności intelektualnej

Finansowanie projektów środowiskowych

Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii

Organizacja zajęć i opłaty

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt indywidualny.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.