Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie

Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie

Studia Podyplomowe

Partnerzy studiów:

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Fala Renowacji

Klik Marketing

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (online)
Czas trwania 2 semestry
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie:

Dla wszystkich architektów i pracowników firm budowlanych lub architektonicznych. Zgodnie z dyrektywą Europejskiego Zielonego Ładu od 2027 roku wymagane będzie m.in. obliczanie wbudowanego śladu węglowego, w związku z tym, specjaliści w tej dziedzinie będą potrzebni we wszystkich firmach tego sektora.

Dla osób, które zainteresowane są zrównoważonym budownictwem i chcą przygotować się na nadchodzące zmiany w regulacjach prawnych. Mogą to być osoby zainteresowane certyfikacją w systemach takich jak BREEAM czy LEED, lub kontraktorzy, którzy będą zajmowali się obliczeniami śladu węglowego dla firm architektonicznych.

Dla ludzi poszukujących wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji budynków ekologicznych.

Dla osób zainteresowanych energooszczędnością i rozwiązaniami ekologicznymi. Z uwagi na rosnącą świadomość zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, wiele firm poszukuje specjalistów, którzy będą dysponować wiedzą dotyczącą eksploatacji i gotowi będą implementować ekologiczne rozwiązania.

Dla osób pracujących w sektorach ochrony środowiska lub prośrodowiskowych firmach, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat regulacji i certyfikacji w sektorze budownictwa.

Uczestnikami studiów mogą zostać wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunków: Architektura, Budownictwo, Ochrona Środowiska i pokrewnych licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Globalne ocieplenie niesie za sobą katastrofalne skutki klimatyczne. Sektor budownictwa odpowiada za aż 36% emisji w Europie. Kontrolowanie i regulowanie jest w tym przypadku konieczne, jednak brakuje specjalistów, którzy potrafią obliczać ślad węglowy i wspierać zrównoważone budownictwo. WSEIZ jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce, utworzyła kierunek dedykowany specjalistycznej edukacji w zakresie obliczania śladu węglowego.

To jedyny kierunek w Polsce, który został opracowany dla praktyków i osób ze środowisk związanych z budownictwem i architekturą, które chcę uzyskać konkretną wiedzę i umiejętności w dziedzinie dekarbonizacji tych segmentów gospodarki.

Kierunek współpracuje z największymi organizacjami zajmującymi się zrównoważonym budownictwem i architekturą (PLGBC, SARP) i generuje duże zainteresowanie wśród firm deweloperskich i architektonicznych. Zapewnia tym samym ogromne możliwości networkingu.

W kadrze wykładowców znajdują się eksperci z sektora zrównoważonego budownictwa, architektury, energooszczędności i ochrony środowiska, dzięki czemu przekazywana wiedza będzie na najwyższym poziomie.

Zakres studiów

Zakres studiów

Najważniejsze zagadnienia dotyczące obliczania śladu węglowego w budownictwie oraz zrównoważonego rozwoju. Ze specjalistyczną wiedzą na temat operacyjnego i wbudowanego śladu węglowego.

Dlaczego ślad węglowy gra tak istotną rolę w budownictwie. W jaki sposób sektor budowlany odpowiada za 36% emisji Europejskich.

Metody prośrodowiskowe, stosowane do osiągnięcia celów minimalizacji śladu węglowego. Sposoby obniżenia emisji zgodne z założeniami zrównoważonego budownictwa.

Wiedza specjalistyczna z zakresu certyfikacji i obliczania emisji. Jak obsługiwać specjalne narzędzia, dzięki którym możliwe jest obliczanie wbudowanego śladu węglowego oraz LCA budynku.

Nauka szacowania śladu węglowego dla aranżacji wnętrza (fit- out).

Wiedza z zakresu przeprowadzania analizy cyklu życia wybranego budynku lub jego fragmentu.

Modelowanie śladu węglowego w fazie projektowej i realizacji budynków.

Wiedza dotycząca systemów oceny budynków pod kątem oddziaływania na środowisko oraz certyfikacji stosowanych w Europie.

Znajomość prawa Ochrony Środowiska, taksonomii unijnej oraz wymagania prawa UE w zakresie dekarbonizacji budownictwa. Niezbędna wiedza dotycząca Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu.

Program studiów

Moduł 1. Teoretyczny:

Zasoby energetyczne świata i procesów konwersji energii.

Prawo ochrony środowiska.

Prawo unijne.

Budownictwo zrównoważone.

Projektowanie proekologiczne i energooszczędne.

Wstęp do dekarbonizacji budynków.

Cykl życia budynku (LCA).

Ślad węglowy w budownictwie- materiały.

Ślad węglowy w budownictwie- proces wznoszenia i rozbiórki.

Certyfikacja budynków.

Seminarium.

Moduł 2. Praktyczny:

Cykl życia budynku (LCA) – ćwiczenia.

Certyfikacja budynków – ćwiczenia.

Projektowanie proekologiczne i energooszczędne.

Program studiów znajdziesz tutaj

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 6 maja.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestruj się już dziś!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne za rok 9 800 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 1 rata 6 000 zł, 2 rata 3 800 zł.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. arch. Janusz Marchwiński, prof. WSEiZ – Architekt, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury w WSEiZ, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys – Architekt, Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Członek Rady Programowej UNGC Poland. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. BREEAM Asesor, LEED GA, Audytor certyfikacji Zielony Dom, Członek komisji weryfikacyjnej certyfikacji GBS (Green Building Standard).

prof. zw. dr hab. inż. Roman Domański – Przewodniczący Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, nauczyciel akademicki w WSEiZ.

Magdalena Wojtas – Sustainable Development Manager, PLGBC.

Justyna Glusman – Dyrektor zarządzająca w Stowarzyszeniu Fala Renowacji.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Zaliczenie zajęć – zaliczenia semestralne z poszczególnych zajęć odbywają się w formie egzaminu online oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć.

Zakończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

Zaliczenie wszystkich zajęć semestralnych.

Egzamin końcowy – jest egzaminem ustnym, w którym student przedstawia swoją pracę oraz odpowiada na pytania zadawane przez przez Komisję Egzaminacyjną. W drugiej części egzaminu student omawia trzy, wcześniej wylosowane, zagadnienia egzaminacyjne.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.