Dla nowych studentów

Dla nowych studentów

Witaj w gronie studentów WSEiZ!

Witaj

Przed Tobą kolejny ważny etap edukacji. Cieszymy się, że obdarzyłeś nas zaufaniem i wybrałeś studia w WSEiZ. Wierzymy, że czas spędzony na Uczelni będzie dla Ciebie fascynującą przygodą, podczas której nie tylko zdobędziesz wiedzę i umiejętności, ale także spotkasz ciekawych ludzi, nawiążesz nowe przyjaźnie, poznasz wybitnych i nietuzinkowych wykładowców.

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych podstron.

Prosimy zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem zajęć.

Legitymacja

Legitymację studencką możesz odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału (w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12) od 1 października br.
Do odbioru legitymacji niezbędne jest opłacenie pierwszej raty czesnego oraz opłaty za elektroniczną legitymację studencką.
Aby odebrać legitymację weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Numer albumu

Numer albumu to indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni. Informacje o indywidualnym numerze albumu znajdziesz się w Oświadczeniu, które otrzymałeś wraz z umową dotyczącą warunków płatności za studia (przy składaniu dokumentów w Rektoracie WSEiZ).

Podział na grupy

Każdy student przydzielony jest do grupy oznaczonej odpowiednimi symbolami. Pierwsza duża litera oznacza rodzaj studiów, druga duża litera oznacza kierunek studiów, cyfra rzymska oznacza semestr studiów natomiast cyfra arabska oznacza numer grupy, do której zostałeś przypisany (poniżej znajdziesz listę skrótów używanych w WSEiZ).
Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć podziału na grupy dokonuje Dziekanat właściwego Wydziału. Podział na grupy dla poszczególnych kierunków studiów jest zamieszczany w formie list zawierających indywidualny numer albumu studenta i zamieszczany ….. .

Organizacja roku akademickiego

Numer konta i płatności

Indywidualny numer konta bankowego (w pln) znajdziesz w Wirtualnej Uczelni w zakładce Kwestura, a także w umowie, którą podpisałeś podczas zapisu na studia.

W zakładce Kwestura w Wirtualnej Uczelni znajdziesz także informacje dotyczące wysokości naliczanych w WSEiZ opłat oraz terminów ich regulowania.

Pamiętaj, że rata czesnego za studia powinna być opłacona:

do 10 dnia każdego miesiąca

jeśli wybrałeś płatności miesięczną

do 10 września lub 10 marca

jeżeli wybrałeś płatności semestralne

do 10 września

jeżeli wybrałeś płatności za rok z góryChcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

Dostęp do wirtualnych platform

Wirtualne platformy

Wirtualne platformy WSEiZ umożliwiają studentom efektywną naukę oraz wgląd do informacji o procesie studiowania.
Dla studentów I semestru logowanie do Wirtualnej Platform jest możliwe od 1 października.
Sprawdź do jakich zasobów masz dostęp:

Wyjaśnienie skrótów – Wydział Architektury

Skróty

Poniżej znajduje się lista skrótów często używanych:

R

budynek WSEiZ przy ul. Rejtana 16

O

siedziba WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12

G

budynek WSEiZ przy ul. Grójecka 128 (budynek A, pawilon 53)

W

budynek WSEiZ przy ul. Wawelskiej 14

w

wykład

ć

ćwiczenia audytoryjne

p

ćwiczenia projektowe

l

ćwiczenia laboratoryjne

E

egzamin

''''''

pierwsza połowa semestru

+++

druga połowa

Każdy student przydzielony jest do grupy oznaczonej odpowiednimi symbolami:

•pierwsza duża litera oznacza rodzaj studiów:
D – stacjonarne,
W – niestacjonarne, sobotnio-niedzielne (wyjątek stanowi kierunek budownictwo Z – niestacjonarne);

•druga duża litera oznacza kierunek studiów:
A – Architektura
K – Architektura Krajobrazu,
W – Architektura Wnętrz,
D – Wzornictwo,
B – Budownictwo.

cyfra rzymska I, II, III, IV, V, itd.

oznacza semestr studiów

cyfra arabska 01, 02, 03, 04, 05 itd.

oznacza numer grupy

WAM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Architektura

WWM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Architektura Wnętrz

ZBM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Budownictwo

Wyjaśnienie skrótów - Wydział Inżynierii i Zarządzania

Skróty

Poniżej znajduje się lista skrótów często używanych:

R

budynek WSEiZ przy ul. Rejtana 16

O

siedziba WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12

G

budynek WSEiZ przy ul. Grójecka 128 (budynek A, pawilon 53)

W

budynek WSEiZ przy ul. Wawelska 14

w

wykład

ć

ćwiczenia audytoryjne

p

ćwiczenia projektowe

l

ćwiczenia laboratoryjne

E

egzamin

''''''

pierwsza połowa semestru

+++

druga połowa

Każdy student przydzielony jest do grupy oznaczonej odpowiednimi symbolami:

• pierwsza duża litera oznacza rodzaj studiów:
D – stacjonarne,
Z – niestacjonarne;

• druga duża litera oznacza kierunek studiów:
Z – Zarządzanie,
P – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
C – Mechanika i Budowa Maszyn,
O – Ochrona Środowiska,
M – Zdrowie Publiczne,
I – Informatyka.

cyfra rzymska I, II, III, IV, V, itd.

oznacza semestr studiów

cyfra arabska 01, 02, 03, 04, 05 itd.

oznacza numer grupy

ZPM

stosuje się dla niestacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

DPM

stosuje się dla stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

ZOM

stosuje się dla niestacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Ochrona Środowiska.

Jak dojechać do WSEiZ

Dojazd