Dziekanaty

Dziekanaty


Godziny pracy dziekanatów

Godziny pracy
Poniedziałek 11:00 - 17:00
Wtorek 11:00 - 16:00
Środa nieczynne
Czwartek 11:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 11:00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela nieczynne

Co załatwisz w dziekanacie?

Co załatwisz w dziekanacie

Stypendia

Korzystając z systemu stypendiów oferowanych w WSEiZ możesz sfinansować całe swoje studia. Na pomoc materialną dla studentów składają się: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora oraz zapomogi. Są to środki pozyskane przez Uczelnię z budżetu państwa. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania stypendiów znajdziesz w Regulaminie Świadczeń dla Studentów. Pamiętaj, że aby uzyskać wsparcie w finansowaniu studiów jesteś zobligowany do złożenia w Dziekanacie kompletu dokumentów.

Proces dyplomowania

Egzamin dyplomowy jest zwieńczeniem procesu kształcenia na danym poziomie studiów. Po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z zapisów regulaminu studiów oraz regulaminu dyplomowania przystępujesz do egzaminu dyplomowego. Termin egzaminu uzależniony jest od skompletowania i złożenia dokumentacji związanej z procesem dyplomowania oraz pracy dyplomowej.

Zaliczenia

Sesja egzaminacyjna to czas, kiedy po semestrze pilnego uczęszczania na wykłady, ćwiczenia i laboratoria nadchodzi moment weryfikacji zdobytej wiedzy podczas egzaminów i zaliczeń. Okres ten przypada na koniec każdego semestru. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywa się pod koniec semestru zimowego (luty−marzec), letnia sesja egzaminacyjna na końcu semestru letniego (czerwiec−lipiec). Po sesji podstawowej organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa, podczas której studenci mogą po raz drugi przystąpić do egzaminów. Ostatnią szansą na uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów jest wrześniowa sesja warunkowa.

Praktyki

Praktyki są obligatoryjnym elementem programu studiów. Obowiązują zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Praktyki możesz zrealizować na kilka sposobów: a) samodzielnie wybierając miejsce praktyk, b) korzystając z uczelnianej bazy przedsiębiorców, c) realizując praktykę w miejscu pracy zawodowej. Pamiętaj, że miejsce i zakres praktyki powinny być zgodne z Twoim kierunkiem studiów. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie przed rozpoczęciem praktyk to m.in.: ∙ wypełnione i podpisane skierowanie/porozumienie na praktyki ∙ informację o profilu działalności firmy, w której ma się odbyć praktyka ∙ ramowy program praktyk.

Dziekanaty WSEiZ

WSEiZ

Dziekanaty Wydziałów oraz pozostałe działy administracji WSEiZ mieszczą się w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie (Stary Mokotów).

Sprawdź jak dojechać

Wirtualne Platformy

Wirtualna Platformy

Wirtualne platformy WSEiZ umożliwiają studentom efektywną naukę oraz wgląd do informacji o procesie studiowania.
Sprawdź do jakich zasobów masz dostęp:

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty