Dziekanat Wydziału Architektury

Dziekanat Wydziału Architektury


Godziny pracy Dziekanatu

Godziny pracy
Poniedziałek 11:00 - 17:00
Wtorek 11:00 - 16:00
Środa nieczynne
Czwartek 11:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 11:00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela nieczynne

Kontakt do Dziekanatu
Wydziału Architektury

Kontakt do Dziekanatu
1

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury
Karolina Zabłocka
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14
tel.: 22 825 47 89
Kontakt dla studentów kierunku Architektura tel.: 22 825 80 34 lub 22 825 80 35 wew. 137 lub 111
Kontakt dla studentów pozostałych kierunków tel.: 22 825 80 34 lub 22 825 80 35 wew. 136
Kontakt ogólny – dziekanata@wseiz.pl
Kontakt dla studentów kierunku Architektura – architektura@wseiz.pl
Kontakt dla studentów kierunku Architektura Wnętrz – wnetrza@wseiz.pl
Kontakt dla studentów Architektura Krajobrazu – krajobraz@wseiz.pl
Kontakt dla studentów kierunku Budownictwo – budownictwo@wseiz.pl
Kontakt dla studentów kierunku Wzornictwo – wzornictwo@wseiz.pl

2

Dziekan Wydziału Architektury

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

Kierunki: Budownictwo, Architektura

3

Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury

Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury

dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 16

Wzornictwo, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Stypendia

Terminy składania wniosków w sprawie pomocy materialnej dla studentów wraz z wymaganymi dokumentami są nastepujące:
– do 15 października w semestrze zimowym
– do 15 marca w semestrze letnim.
Wszystkie wnioski, w tym wniosek o przyznanie stypendium Rektora, składa się w dziekanacie (Rektorat nie przyjmuje wniosków). Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdziesz tutaj.

Praktyki

Dokładne informacje dotyczące procedury przeprowadzania praktyk na poszczególnych kierunkach na Wydziale Architektury znajdziesz tutaj.

Proces dyplomowania

Proces dyplomowania rozpoczyna się od wyboru tematu pracy i złożenia wniosku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej opracowanego w porozumieniu z wybranym promotorem. Termin składania wniosków przypada na okres 10 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów czyli do 30 marca w roku poprzedzającym planowany termin ukończenia studiów dla studiów 7 semestralnych oraz do 30 września w roku poprzedzającym planowany termin ukończenia studiów dla studiów 8 semestralnych. Końcowym etapem tego procesu jest złożenie pracy dyplomowej. Wszystkie dokumenty związane z procesem dyplomowania oraz szczegółowy opis postępowania znajdziesz tutaj.

 

Wirtualne Platformy

Wirtualne Platformy

Wirtualne platformy WSEiZ umożliwiają studentom efektywną naukę oraz wgląd do informacji o procesie studiowania.
Sprawdź do jakich zasobów masz dostęp:

Wyjaśnienie skrótów – Wydział Architektury

Skróty

Poniżej znajduje się lista skrótów często używanych:

R

budynek WSEiZ przy ul. Rejtana 16

O

siedziba WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12

G

budynek WSEiZ przy ul. Grójecka 128 (budynek A, pawilon 53)

W

budynek WSEiZ przy ul. Wawelskiej 14

w

wykład

ć

ćwiczenia audytoryjne

p

ćwiczenia projektowe

l

ćwiczenia laboratoryjne

E

egzamin

''''''

pierwsza połowa semestru

+++

druga połowa

Każdy student przydzielony jest do grupy oznaczonej odpowiednimi symbolami:

•pierwsza duża litera oznacza rodzaj studiów:
D – stacjonarne,
W – niestacjonarne, sobotnio-niedzielne (wyjątek stanowi kierunek budownictwo Z – niestacjonarne);

•druga duża litera oznacza kierunek studiów:
A – Architektura
K – Architektura Krajobrazu,
W – Architektura Wnętrz,
D – Wzornictwo,
B – Budownictwo.

cyfra rzymska I, II, III, IV, V, itd.

oznacza semestr studiów

cyfra arabska 01, 02, 03, 04, 05 itd.

oznacza numer grupy

WAM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Architektura

WWM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Architektura Wnętrz

ZBM

oznaczenie stosuje się dla studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Budownictwo