Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Dziekanat Wydziału Architektury

Godziny pracy Dziekanatu

Godziny pracy
Poniedziałek 11:00 - 17:00
Wtorek 10:00 - 16:00
Środa nieczynne
Czwartek 10:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 15:00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela nieczynne

Kontakt do Dziekanatu
Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Kontakt do Dziekanatu
1

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania
mgr Agnieszka Janicka
Zastępca Kierownika Dziekanatu WIiZ
mgr inż. Dorota Pastuszka
Pracownicy Dziekanatu WIiZ
Małgorzata Mrukiewicz–Boryna
Ievgenia Mashukova

ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25
tel.: 22 825 17 31 lub 22 825 17 21
Kontakt ogólny – dziekanati@wseiz.pl

2

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

3

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania

dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Ogłoszenia

Aby zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi procesu studiowania sprawdź ogłoszenia Dziekanatu WIiZ.

Stypendia

Terminy składania wniosków w sprawie pomocy materialnej dla studentów wraz z wymaganymi dokumentami są następujące:
– do 15 października w semestrze zimowym
– do 15 marca w semestrze letnim.
Wszystkie wnioski, w tym wniosek o przyznanie stypendium Rektora, składa się w dziekanacie (Rektorat nie przyjmuje wniosków). Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdziesz tutaj. Ważne informacje o stypendiach dla studentów Wydziału IiZ znajdziesz tutaj.

Praktyki

Dokładne informacje dotyczące procedury przeprowadzania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania znajdziesz tutaj.

Proces dyplomowania

Proces dyplomowania rozpoczyna się od wyboru tematu pracy i złożenia wniosku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej opracowanego w porozumieniu z wybranym promotorem. Termin składania wniosków przypada na okres 10 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów. Końcowym etapem tego procesu jest złożenie pracy dyplomowej. Wszystkie dokumenty związane z procesem dyplomowania oraz szczegółowy opis postępowania znajdziesz tutaj.

Wirtualne Platformy

Wirtualne Platformy

Wirtualne platformy WSEiZ umożliwiają studentom efektywną naukę oraz wgląd do informacji o procesie studiowania.
Sprawdź do jakich zasobów masz dostęp:

Wyjaśnienie skrótów - Wydział Inżynierii i Zarządzania

Skróty

Poniżej znajduje się lista skrótów często używanych:

R

budynek WSEiZ przy ul. Rejtana 16

O

siedziba WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12

G

budynek WSEiZ przy ul. Grójecka 128 (budynek A, pawilon 53)

W

budynek WSEiZ przy ul. Wawelska 14

w

wykład

ć

ćwiczenia audytoryjne

p

ćwiczenia projektowe

l

ćwiczenia laboratoryjne

E

egzamin

''''''

pierwsza połowa semestru

+++

druga połowa

Każdy student przydzielony jest do grupy oznaczonej odpowiednimi symbolami:

• pierwsza duża litera oznacza rodzaj studiów:
D – stacjonarne,
Z – niestacjonarne;

• druga duża litera oznacza kierunek studiów:
Z – Zarządzanie,
P – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
C – Mechanika i Budowa Maszyn,
O – Ochrona Środowiska,
M – Zdrowie Publiczne,
I – Informatyka.

cyfra rzymska I, II, III, IV, V, itd.

oznacza semestr studiów

cyfra arabska 01, 02, 03, 04, 05 itd.

oznacza numer grupy

ZPM

stosuje się dla niestacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

DPM

stosuje się dla stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

ZOM

stosuje się dla niestacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) kierunek Ochrona Środowiska.