Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach

Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (201 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach:

do absolwentów szkół wyższych chcących zdobyć lub poszerzyć podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie współczesnych trendów projektowania ogrodu w powiązaniu z wnętrzami mieszkalnymi, zgodnych z prośrodowiskowym podejściem,

do projektantów różnych branż jak architektura wnętrz, architektura, ogrodnictwo, budownictwo, wzornictwo przemysłowe i innych ,

do osób związanych z szeroko pojętą branżą ogrodniczą, szkółkarską, właścicieli centrów ogrodniczych ,

do osób pasjonujących się sztuką ogrodową amatorsko chcących zdobyć wiedzę jak samemu zaprojektować nowoczesny, funkcjonalny i ekologiczny ogród.Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zdobywasz wiedzę w praktyczny sposób od naszego zespołu doświadczonych architektów krajobrazu, dendrologa i ekologa, którzy posiadają wieloletnią praktykę projektową i pracują w wielobranżowych zespołach projektowych

Pracujemy na podstawie nowatorskiego programu studiów dostosowanego do wymogów rynku z uwzględnieniem współczesnych trendów, nowoczesnych technologii i proekologicznego podejścia w projektowaniu ogrodów, a także powiązania pomiędzy projektowanym ogrodem i wnętrzem budynku.

W metodyce nauczania wykorzystujemy autorskie narzędzia dydaktyczne pozwalające opracować program funkcjonalny, założenia koncepcyjne oraz trójwymiarowe wymodelowanie przestrzeni ogrodu oraz nowoczesne programy komputerowe pozwalające na wykonanie i efektowną wizualizację projektu.

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, naprzemienne zjazdy (sobotnio-niedzielne) w budynkach WSEiZ i on-line).

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz praktyczne umiejętności programowania i kształtowania przestrzeni ogrodu,

zyskasz teoretyczną wiedzę na temat zasad komponowania struktury przestrzennej ogrodu oraz wprowadzania roślinności do wnętrz,

poznasz możliwości techniczne, a także ograniczenia w projektowaniu ogrodów,

dokonasz właściwego zastosowania materiału roślinnego w ogrodzie oraz we wnętrzach,

opanujesz podstawy programów wykorzystywanych w procesie projektowania ogrodów oraz roślinności we wnętrzach oraz zyskasz umiejętność wyboru właściwego oprogramowania do projektowania,

nabędziesz praktyczne przygotowanie do wykonywania kompleksowego opracowania projektowego (inwentaryzacji, koncepcji, projektów technicznych),

przyswoisz zasady współpracy w zespole projektowym oraz komunikowania się z klientem i wykonawcą,

zyskasz wiedzę o relacjach pomiędzy projektowaniem przestrzeni ogrodu a wnętrzem mieszkalnym.

Program studiów

Moduł 1. Podstawy projektowania ogrodów.

Moduł 2. Zasady projektowania roślinności we wnętrzach.

Moduł 3. Kształtowanie szaty roślinnej w ogrodzie.

Moduł 4. Projektowanie elementów małej architektury w ogrodzie.

Moduł 5. Programy komputerowe w projektowaniu ogrodów i roślinności we wnętrzach.

Moduł 6. Zasady opracowywania dokumentacji technicznej projektu ogrodu.

Moduł 7. Projekt dyplomowy.

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Opłaty

Wpisowe: 250 zł

Czesne za rok 6 200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 3 200 zł

Kadra dydaktyczna

Kadra składa się przede wszystkim z projektantów-praktyków: architektów krajobrazu, doświadczonego dendrologa i ekologa.

dr Piotr Mędrzycki, prof. WSEiZ (ekolog)

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach zdobywasz umiejętności i wiedzę, dzięki którym:

potrafisz zorganizować warsztat pracy architekta krajobrazu,

umiesz zaprogramować i rozmieścić funkcje ogrodu w relacji z wnętrzem budynku,

wiesz, jak poprawnie wykonać autorską koncepcję ogrodu zgodnie z wytycznymi inwestora,

znasz zasady aranżacji roślinność we wnętrzu w nawiązaniu do kompozycji ogrodu,

masz wiedzę, jak właściwie dobrać gatunki roślinności zgodnie z siedliskiem i warunkami naturalnymi,

sprostasz wyzwaniom, jakim są projektowanie elementów małej architektury ogrodowej oraz dobór mebli i innego wyposażenia ogrodu zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami inwestora,

poprawnie wykonasz projekt techniczny ogrodu,

posiadasz umiejętności prezentacji opracowanego projektu w formie plansz posterowych lub z wykorzystaniem technik multimedialnych,

potrafisz skutecznie komunikować się z inwestorem, projektantami innych branż oraz firmą wykonawczą.


Zobacz, jak prowadzimy nasze zajęcia

W trakcie studiów, w bezpośrednim kontakcie z praktykami zawodu, poznasz warsztat i specyfikę pracy projektanta krajobrazu.

Zajęcia prowadzone podczas studiów mają formę audytoryjno-warsztatową.

Wykonując projekty i ćwiczenia, dowiesz się, jak przeprowadzać wszystkie etapy projektu – od wstępnych założeń, koncepcji, do projektów technicznych i metod jego prezentacji.

Odbywając podczas zajęć wizyty w profesjonalnej szkółce roślinnej, arboretum oraz wybranych ogrodach w praktyce poznasz zasady właściwego doboru gatunków roślin zgodne z warunkami danego ekosystemu.

W trakcie zajęć samodzielnie, jak i w niewielkich zespołach będziesz wykonywał coraz bardziej zaawansowane zadania projektowe.

Podsumowaniem Twojej pracy będzie projekt dyplomowy ogrodu przydomowego oraz projekt roślinności we wnętrzu.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i czynne uczestnictwo w realizowanych zadaniach.

Zaliczenie zadań projektowych.

Zakończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

Zaliczenie wszystkich modułów.

Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy końcowej, której oceny dokonuje opiekun pracy.

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.