Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Menedżer Środowiska

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (244 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie?

Do kogo skierowane

Studia adresowane są do absolwentów kierunków:

Ochrona Środowiska

Inżynieria Środowiska

Architektura Krajobrazu

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Marketing oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych

rolniczych

leśnych

przyrodniczych

a także społecznych

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w zawodzie oraz w prowadzeniu zajęć.

Podczas studiów otrzymujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy i masz możliwość doskonalenia narzędzi pozwalających skutecznie wdrożyć zmiany wynikające z audytu energetycznego. Wyposażamy naszych słuchaczy w niezbędne kompetencje do przygotowania samodzielnej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji działań przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska,

rozwiniesz umiejętności zarządzania firmą w sposób społecznie odpowiedzialny i budowania jej strategii na podstawie rozwiązań ekologicznych,

zdobędziesz znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,

zdobędziesz wiedzę na temat stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,

otrzymasz wiedzę na temat polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Program studiów

Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Certyfikaty i audyty środowiskowe

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych

Język angielski specjalistyczny

Prawo administracyjne

Finansowanie projektów środowiskowych

Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne

Marketing ekologiczny przedsiębiorstw

Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wskaźniki stanu środowiska

Zarządzanie strategiczne.

Organizacja zajęć i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r.

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×1800 zł

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt indywidualny.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.