BIM – Building Information Modeling

Buidling Information

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe BIM – Building Information Modeling:

do absolwentów kierunków związanych z sektorem budowlanym np. budownictwo, architektura czy zarządzanie, którzy chcą poszerzać swój warsztat narzędzi cyfrowych ułatwiających opracowywanie bądź zarządzanie projektem,

do osób, które widzą potencjał w technologiach komputerowych wspomagających proces projektowy,

do projektantów, którzy prowadzą pracownie i chcą wdrożyć w nich technologię BIM.Słuchaczami studiów podyplomowych BIM mogą zostać absolwenci studiów, inżynierskich i magisterskich kierunków Architektura, Budownictwo i Zarządzanie.

BIM – Building Information Modeling - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto?

Nasi wykładowcy to grono specjalistów, posiadających zarówno akademickie, jak i praktyczne podejście do zagadnień związanych z tworzeniem cyfrowych modeli w technologii BIM.

Studiując na naszej uczelni, zdobywasz najnowszą wiedzę i poznajesz zagadnienia związane z technologią BIM – Building Information Modeling wraz z szerokim tłem zmian zachodzących w sektorze budowlanym. Nasz program nauczania kładzie szczególny nacisk na pełne zrozumienie idei modelowania informacją o budynku i wynikającej z niej metodologię pracy

Udostępniamy możliwość poznania całej palety programów: Autodesk Revit, Dynamo, Navisworks, Civil 3d, InSight, Robot itp., pozwalających na stworzenie i analizę modeli BIM. Dajemy szansę na uzyskanie certyfikatów z autoryzowanych szkoleń Autodesk: Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks. Zobacz

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę i szerokie spojrzenie na technologie BIM – Building Information Modeling w całym procesie projektowym,

poznasz narzędzia do tworzenia modeli BIM – Building Information Modeling oraz ich wykorzystanie do tworzenia dokumentacji projektowej,

pozyskasz nowe umiejętności tworzenia analiz modelu BIM – Building Information Modeling, pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,

poznasz zaawansowane technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,

poznasz podstawy modelowania parametrycznego,

rozszerzysz warsztat możliwości prezentacji projektów.


Program studiów:

Moduł 1. Podstawy modelowania BIM (27 godz.).

Moduł 2. Zaawansowane modelowanie i analizy elementów konstrukcji, instalacji i otoczenia (36 godz.).

Moduł 3. Techniki dokumentacji i prezentacji. Zaawansowana wizualizacja 3D Studio Max (36 godz.).

Moduł 4. Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (27 godz.).

Moduł 5. Modelowanie parametryczne bryłowe i programowanie Dynamo (36 godz.).

Moduł 6. Zarządzanie współpracą i wymianą danych (18 godz.).

Moduł 7. Seminarium dyplomowe (20 godz.).Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 7 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 3800 zł

Kadra dydaktyczna

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych BIM – Building Information Modeling będziesz dysponować wiedzą:

jak tworzyć modele cyfrowe w technologii bim i eksportować potrzebne dla projektu dane,

jak przygotowywać profesjonalne prezentacje swoich projektów (dokumentacje budowlane/wykonawcze, wizualizacja, film itd.),

jak dokonywać koordynacji międzybranżowej w środowisku BIM,

jak używać skomplikowanych technik modelowania trójwymiarowego zwiększając wydajność swojej pracy,

jak optymalizować i automatyzować powtarzalne i rutynowe fragmenty wykonywania dokumentacji,

jak sprawnie poruszać się w środowisku projektowania parametrycznego dzięki autodesk dynamo,

jak dokonywać analiz energetycznych modeli, energetycznych kosztorysów czy analiz statycznych.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Zaliczenia semestralne z poszczególnych modułów odbywają się w formie końcowej prezentacji oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Praca dyplomowa – podczas egzaminu dyplomowego słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz dodatkową prezentację poruszającą tematykę BIM.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Certyfikaty Autoryzowanych Szkoleń Autodesk:

  • Modelowanie Revit
  • Tworzenie rodzin parametrycznych Revit
  • Koordynacja projektowa NavisWorks.