Akademia Zarządzania Kulturą

Akademia Zarządzania

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (180 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Akademia Zarządzania Kulturą?

do osób zajmujących stanowiska dyrektorskie i kierownicze w administracji publicznej i odpowiadających za obszar kultury,

do osób zarządzających i pracujących w samorządach, urzędach gminy i miast, starostwach powiatowych oraz w urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, które zajmują się obszarem kultury, zagospodarowania przestrzennego, strategii i rozwoju,

do osób pracujących w instytucjach kultury, muzeach, domach kultury, bibliotekach, klubach oraz pozostałych organizacjach związanych z kulturą,

do właścicieli i kierowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych działających na rzecz rozwoju kultury oraz społeczeństwa,

do absolwentów studiów, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi.Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Akademia Zarządzania Kulturą - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasze zajęcia realizujemy w formie warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych menedżerów oraz praktyków zarządzających instytucjami kultury.

Nasze studia umożliwią Ci nabycie nowych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów firmy oraz pozwolą Ci na pozyskanie już w trakcie trwania studiów nowych kompetencji. To wszystko dzięki specjalnej konstrukcji zajęć, gdzie następujące po sobie, kolejne moduły, prowadzą do konkretnych efektów. Prowadzimy także zajęcia w wybranych instytucjach kultury. Dajemy Ci też możliwość skorzystania z bezpłatnej indywidualnej sesji z mentorem.

Wykorzystujemy video-spotkania i video-konferencje z dyrektorami polskich i europejskich muzeów oraz instytucji kultury, którzy każdorazowo dzielą się ciekawym projektem w ramach zarządzania swoją instytucją kultury m.in. Dyrektor Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau (Niemcy), Dyrektor Zamku Frederiksborg Hillerød w Danii, Dyrektor Programu ARRE w Pałacu w Wersalu, Dyrektor BMW Group – Mecenas kultury, Dyrektor v5Group – PR w kulturze).

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę teoretyczną i zbiór umiejętności praktycznych, niezbędnych do nadzorowania działalności instytucji kultury oraz zarządzania instytucją kultury,

rozwiniesz umiejętności zarządcze i przywódcze, jakie pozwolą Ci na efektywne wykorzystanie zasobów instytucji, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz budowanie jej marki i prestiżu,

nabędziesz nowe i rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie m.in. planowanie strategiczne i operacyjne, skuteczne komunikowanie w zespole, organizacji i z otoczeniem oraz zarządzanie projektami i zespołami projektowymi,

nabędziesz wiedzę, jak zwiększyć efektywności pracy własnej i zespołu przez zastosowanie odpowiednich sposobów motywowania ludzi,

nabędziesz umiejętności zarządzania rozwojem własnym.

Program studiów

Moduł 1. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych w imieniu instytucji kultury.

Moduł 2. Fundraising. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, od sponsorów i mecenasów.

Moduł 3. Menedżer w administracji i instytucji kultury.

Moduł 4. Zarządzanie instytucją kultury.

Moduł 5. Skuteczna komunikacja oraz prowadzenie spotkań z partnerami, mecenasami.

Moduł 6. Planowanie strategiczne i operacyjne w pracy menedżera kultury.

Moduł 7. Zarządzanie projektem.

Moduł 8. Zarządzanie organizacją i zmianami w organizacji.

Moduł 9. Kluczowe aspekty HR w pracy menedżera.

Moduł 10. Mentoring w instytucji kultury.

Moduł 11. Organizacja wydarzeń, wystaw i przestrzeni wystawienniczych.

Moduł 12. Kultura jako ważny czynnik rozwoju.

Moduł 13. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej.Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 600 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×1900 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. Bogdan Gorczyca

Współpraca merytoryczna: mgr Elżbieta Ofat


Poznaj sylwetki Wykładowców

Zobacz, jak prowadzimy nasze zajęcia

W trakcie naszych studiów poznasz praktyczne narzędzia, a także będziesz mieć okazję podjąć i prowadzić prace nad własnymi przedsięwzięciami, praktycznymi problemami ich organizacji.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, 80% czasu zajmują formy aktywizujące (ćwiczenia, gry symulacyjne, warsztaty), a 20% czasu to zajęcia teoretyczne w formie wykładów. Ćwiczenia będą ukierunkowane na trenowanie i doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw.

Będziesz przygotowywać prezentacje i przedstawiać je na forum grupy, opracowywać scenki, odbywać wizyty w instytucjach kultury. Umożliwimy Ci poznanie i wymianę doświadczeń z osobami zarządzającymi instytucjami kultury w kraju i za granicą.

Taki model przekazywania wiedzy daje przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami uczestników, umożliwia refleksję i wgląd w siebie oraz poznanie narzędzi niezbędnych w pracy menedżera.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie warsztatów, w których trakcie wykorzystywane będą następujące narzędzia:

Ćwiczenia (zadania realizowane indywidualnie lub w 2-, 3-osobowych grupach).

Grupy zadaniowe (problemy do opracowania przez kilkuosobowe zespoły).

Grupy dyskusyjne (wymiana doświadczeń na forum całej grupy).

Mini-wykłady (podsumowania, systematyzacja materiału).

Arkusze.

Testy m.in. na style przywództwa, kwestionariusz DISC.

Gry zespołowe m.in. „Lot na Marsa”.

Gry symulacyjno – negocjacyjne m.in. „Misja na Marsa”.

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Akademia Zarządzania Kulturą będziesz dysponować:

umiejętnościami tworzenia strategii dla instytucji kultury na podstawie zrównoważonej karty wyników,

umiejętnościami inicjowania i realizowania procesu zmiany w instytucji kultury,

wiedzą jak wybrać i zastosować właściwą metodę pozyskiwania środków finansowych,

umiejętnościami opracowania oferty fundraisingowej,

wiedzą, jak zarządzać projektami w obszarze kultury,

wiedzą, jak nawiązywać współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

wiedzą, jak podejmować skuteczne działania na rzecz budowy marki instytucji kultury

wiedzą, jak organizować wystawy,

umiejętnościami planowania i organizacji własnej pracy i wiedzą, jak kierować zespołem,

umiejętnościami udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i wyprzedzającej,

wiedzą, jak dobrać mentora na potrzeby projektu,

umiejętnościami do wystąpień publicznych w imieniu własnym i instytucji kultury,

wiedzą na temat różnorodnych techniki prezentacyjnych i ich praktycznego wykorzystania.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt grupowy lub indywidualny.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Certyfikat EMCC.