Aranżacja Wnętrz

Aranżacja Wnętrz

Studia Podyplomowe

Partnerzy studiów:

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (201 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Aranżacja Wnętrz:

do absolwentów kierunków artystycznych chcących doskonalić w sposób praktyczny swój warsztat w zakresie aranżacji wnętrz,

do osób o zainteresowaniach plastycznych, planujących podjęcie pracy jako dekorator wnętrz,

do pracowników firm zajmujących się aranżacją wnętrz,

do przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem biznesu związanego z wyposażaniem wnętrz,

do architektów, inżynierów budownictwa, którzy pragną pogłębić swoją praktyczną wiedzę z zakresu architektury wnętrz,

do osób zainteresowanych samodzielnym wykonaniem projektu wnętrza własnego domu.

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Aranżacja Wnętrz - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zdobywasz wiedzę w praktyczny sposób od naszego zespołu doświadczonych architektów wnętrz, prowadzących samodzielną praktykę zawodową, a także pracujących w zespołach międzybranżowych.

Pracujemy na podstawie nowatorskiego programu nauczania, w całości dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb rynku, trendów i technologii.

W naszej metodyce nauczania wykorzystujemy intuicyjne autorskie narzędzia dydaktyczne, pozwalające na modelowanie przestrzeni wnętrza i określanie wartości funkcjonalnej i użytkowej. Przygotowujemy Cię do pracy w dziedzinie aranżacji wnętrz przy użyciu wyłącznie bezpłatnych programów komputerowych, pozwalających na wykonanie i efektowną prezentację projektu. Zobacz

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz praktyczne umiejętności kształtowania przestrzeni i estetyki wnętrza,

zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące komponowania barw i ergonomii we wnętrzu,

poznasz techniczne możliwości, ale i ograniczenia, stojące przed projektantem,

zdobędziesz praktyczne przygotowanie do prowadzenia pracy twórczej, koncepcyjnej oraz wykonania opracowań technicznych,

poznasz proste, dostępne i bezpłatne narzędzia do technicznej oraz plastycznej prezentacji projektu,

nabędziesz umiejętności współpracy z klientem i wykonawcą oraz skutecznego komunikowania się w zespole,

zdobędziesz umiejętności zarządzania projektami wnętrzarskimi.

Program studiów

Moduł 1. Warsztat projektanta.

Moduł 2. Przestrzeń, funkcja i ergonomia wnętrza.

Moduł 3. Projekt wykonawczy.

Moduł 4. Kolor we wnętrzu.

Moduł 5. Współczesne materiały i wyposażenie.

Moduł 6. Komputerowe wspomaganie projektowania (przy użyciu darmowych programów komputerowych).

Moduł 7. Design – style, trendy, innowacje.

Moduł 8. Warsztaty rysunku w projektowaniu.

Moduł 9. Oświetlenie.

Moduł 10. Zarządzanie projektem wnętrzarskim.

Moduł 11. Dokumentacja i prezentacja projektu.

Moduł 12. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej.

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji
1

Rejestracja on-line

Zarejestruj się na naszej stronie internetowej i wypełnij kwestionariusz osobowy WSEiZ.

2

Opłata rekrutacyjna

Dokonaj bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150,00 zł na konto bankowe WSEiZ: 43103015080000000800611008.

W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko, adres i nazwę kierunku, na który aplikujesz.

Przed rozmową kwalifikacyjną na adres mailowy: rekrutacja@wseiz.pl prześlij potwierdzenie dokonania wpłaty.

3

Rozmowa kwalifikacyjna – na zgłoszenia czekamy do 19.10.2023 roku.

Termin rozmów kwalifikacyjnych został wyznaczony na 23 października 2023 roku. Pracownik Działu Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

Rozmowa potrwa ok. 15 min., podczas których chcemy poznać kim jest nasz Kandydat. Spotkanie z komisją kwalifikacyjną to przede wszystkim prezentacja portfolio w celu sprawdzenia posiadania przez Kandydata/Uczestnika wymaganych kompetencji i umotywowanie wyboru kierunku studiów podyplomowych.

Na spotkanie zabierz ze sobą dowód osobisty oraz portfolio wraz z oświadczeniem o autorstwie prac (pobierz tutaj). Akceptujemy prace w różnych formach: fotografie, przykładowe prace plastyczne, zrealizowane projekty i dokumenty prezentujące Twoje umiejętności, kwalifikacje i zainteresowania.

4

Decyzja

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej otrzymasz informację w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe.

5

Opłata wpisowego

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia opłać wpisowe w kwocie 250,00 zł na konto bankowe WSEiZ: 43103015080000000800611008.

W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko, adres i nazwę kierunku, na który aplikujesz.

6

Złożenie dokumentów

Zgłoś się do Rektoratu WSEiZ z następującymi dokumentami:

  • dowodem osobistym (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
  • uzupełnionym, wydrukowanym i podpisanym kwestionariuszem osobowym,
  • oryginałem i kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister),
  • potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego,
  • 1 zdjęciem legitymacyjnym.
7

Podpisanie umowy

Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia podyplomowe. Złożenie dokumentów i podpisanie umowy odbywa się podczas jednej wizyty Rektoracie WSEiZ.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: – październik 2023 r.

Opłaty

Wpisowe: 250 zł

Rozmowa kwalifikacyjna 150 zł

Czesne za rok 6 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 3 450 zł

Kadra dydaktyczna

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Aranżacja Wnętrz zdobywasz umiejętności i wiedzę, dzięki którym:

potrafisz zorganizować warsztat pracy projektanta wnętrz,

wiesz, jak podpisać umowę o odpowiedniej treści z klientem lub (i) wykonawcami,

potrafisz przeprowadzić unikatowy projekt wnętrza według potrzeb i oczekiwań indywidualnego klienta,

wiesz, jak poprawnie rozplanować funkcje użytkowe we wnętrzu mieszkalnym,

potrafisz w sposób ergonomiczny rozwiązać zabudowę meblową i rozplanowanie sprzętów,

wiesz, jak właściwie posługiwać się zasadami kształtowania estetyki wnętrza poprzez optymalne wykorzystanie światła i przestrzeni oraz świadome komponowanie elementów wystroju,

potrafisz sprawnie komponować harmonijne lub kontrastowe zestawy kolorystyczne i materiałowe, posługiwać się paletami barwnymi i próbnikami,

potrafisz określić ograniczenia techniczne, wynikające z konstrukcji lub specyfiki instalacji we wnętrzu,

potrafisz dobrać wyposażenie spełniające oczekiwania klienta oraz odpowiadające współczesnym standardom technicznym i użytkowym,

potrafisz przedstawić opracowaną koncepcję w sposób profesjonalny za pomocą rysunków, plansz, prezentacji przy użyciu bezpłatnych ogólnie dostępnych programów komputerowych i wykonać przy ich pomocy rysunki wykonawczy,

wiesz, jak przekazać projekt ekipom wykonawczym w sposób czytelny i kompletny,

potrafisz skutecznie komunikować się w zespole współpracowników, partnerów i wykonawców,

potrafisz wykonać nadzór autorski,

znasz prawa i obowiązki wynikające z praw autorskich majątkowych i osobistych.


<br\>

Zobacz, jak prowadzimy nasze zajęcia

W trakcie studiów, w bezpośrednim kontakcie z praktykami zawodu, poznasz warsztat i specyfikę pracy projektanta wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.
<br\>Wykonując projekty i ćwiczenia, dowiesz się, jak przeprowadzać poszczególne etapy zaawansowania projektu – od wstępnych rozmów z klientem, przez szkice, koncepcje i rysunki wykonawcze, po prezentację projektu, rozmowy z wykonawcami i nadzór autorski.
<br\>Samodzielnie i w parach będziesz wykonywał coraz bardziej zaawansowane projekty wnętrz mieszkalnych, których efektem końcowym jest praca nad projektem dyplomowym.
<br\>Nasze warsztaty dydaktyczne mają zróżnicowaną strukturę i formę.
Są to:

wykłady i prezentacje wprowadzające w zagadnienia techniczne warunkujące funkcjonowanie wnętrza, technologie wykańczania wnętrz oraz systematyzujące wiedzę na temat dostępnych współcześnie materiałów i wyposażenia,

zajęcia w terenie (wystawy, ekspozycje, realne wnętrza) uzupełniające i ilustrujące wiedzę teoretyczną,

ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem gry modułowo-przestrzennej do badania wartości funkcjonalnej i użytkowej wnętrza,

ćwiczenia kształcące zmysł plastyczny i techniki rysunku zawodowego odręcznego oraz kreślenia komputerowego i modelowania trójwymiarowego,

praca nad projektami pod okiem doświadczonych projektantów.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Zaliczenie projektów

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt indywidualny lub grupowy

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.