Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (259 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym?

Zakres studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania produkcją w organizacji oraz planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasza doświadczona kadra naukowa to praktycy i teoretycy w zakresie zarządzania, jak również w dydaktyce.

Dzięki studiom będziesz mógł dogłębnie poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Nie zawężamy się jednak tylko do konkretnego sektora gospodarki – otrzymasz też szeroką wiedzę menedżerską i marketingową.

Podczas studiów wyposażamy Cię w kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne. Zdobędziesz wiedzę, jak wdrażać nowe rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Zobacz

Program studiów

Program studiów

Ekonomika przedsiębiorstwa

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Prognozowanie i symulacja

Rachunkowość zarządcza

Język angielski specjalistyczny

Sterowanie procesami produkcyjnymi

Plan operacyjny i wycena marki

Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie strategiczne

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Marketing strategiczny

System informacyjny w przedsiębiorstwie

Zintegrowane systemy zarządzania.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. Bogdan Gorczyca

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.