X Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2023

ARCHBUD 2023

International Academic and Technical Conference ARCHBUD 2023

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
PROBLEMS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Zakopane 20–23 września 2023 r.
Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Partnerzy

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

BUILDER

IZOLACJE

MATERIAŁY BUDOWLANE

MAZOWSZE STUDIA REGIONALNE

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 20–23 września 2023 r. w Zakopanem odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa konferencja naukowa „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”.

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe tendencje w kształtowaniu architektury zrównoważonej (ekonomia-ekologia-społeczeństwo),
 • genius loci a globalizacja – współczesne wyzwania projektowe,
 • projektowanie budynków bez barier – przestrzeń dostępna, integracja międzypokoleniowa,
 • problemy modernizacji i rewitalizacji budynków i ich zespołów,
 • nowoczesne rozwiązania materiałowe w architekturze i budownictwie,
 • smart city – rozwiązania i zagrożenia,
 • ślad węglowy – realne znaczenie – sposoby określania,
 • energooszczędność w budownictwie i architekturze,
 • małe reaktory jądrowe, a potrzeby energetyczne w budownictwie (w ciepłownictwie),
 • inżynieria materiałów budowlanych z uwzględnieniem gospodarki odpadami w budownictwie,
 • hybrydowe źródła energii w budownictwie indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym
 • BIM (Building Information Modelling) – cyfryzacja procesów realizowanych w trakcie cyklu życia budynku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu projektowania i budowy.

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów
Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1200 zł lub 1500 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.
Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 3.09.2023 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane – Kościelisko
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „ARCHBUD 2023″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji ARCHBUD upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji KRAJart nt. „Element szczególny w otoczeniu – zmiany” i EKOMILITARIS nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Z poważaniem,
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ
Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie