Oficyna wydawnicza

Oficyna
Świadomy prosument

Autor: Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Monika Madej, Dariusz Czekalski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dawid Marczak, Jarosław Osiak, Michał Sikora, Anna Bączyk.

Wyd.: 2016

Energetyka w Polsce stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Zapotrzebowanie na energię zwiększa się, poziom infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii znajduje się na nieadekwatnym poziomie, dostawy ropy i gazu ziemnego uzależnione są w znacznym stopniu od zewnętrznych dostawców, a zobowiązania w zakresie ochrony środowiska stale się zaostrzają…

20 lat WSEiZ

Autor: Sławomir Baczulis, Barbara Balawejder, Jan Cetner, Bogdan Gorczyca, Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Justyna Kłys, Wanda Misiak, Jan Misiak, Agnieszka Ryczywolska, Barbara Świderek, Piotr Tomaszewski, Marcelina Wójcik-Bizoń

Wyd.: 2016

Dwadzieścia lat temu otwierałem pierwszy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Uczucia, które mi wtedy towarzyszyły, były bardzo różnorodne. Z jednej strony nadzieja na sukces, w który pozwalało wierzyć duże zainteresowanie podjęciem studiów w nowo założonej Szkole. Ale z drugiej również niepewność i niepokój czy podołamy wyzwaniom…

Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu


Autor:
pod redakcją Anny Plewki, Bogdana Gorczycy, Przemysława Krajewskiego

Wyd.: 2016

W dniach 15–18 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTYSTYCZNO – NAUKOWA KRAJart 2015 pt. „Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu”. Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zaprezentowane w trakcie obrad wyniki badań…

Innowacyjność zespołów mieszkaniowych projektowanych w według zasad New Urban a założenia Modernizmu Karty Ateńskiej


Autor:
Ewa Teresa Krzyżanowska

Wyd.: 2015

W XIX i na początku XX wieku nastąpiły gigantyczne przemiany, które stały się elementem przełomowym dla struktury miasta. Masowe użycie maszyny wprowadziło kolosalne zmiany powodując ogromne zaburzenia w zachowaniu się ludzi, zmiany w strukturze produkcji, zmiany w strukturze społecznej.Po średnio zmiany te stały się przyczyną nadmiernego zagęszczania się miast, braku odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, spekulacji zasobami mieszkaniowymi…

Element szczególny w otoczeniu


Autor:
pod redakcją Lucjana Kasprzaka

Wyd.: 2015

Zamieszczony w niniejszej publikacji zbiór artystycznych prezentacji multimedialnych jest jedną z pięciu integralnie związanych ze sobą części, tworzących całość dorobku artystycznego i naukowego konferencji KRAJart 2011 „Element szczególny w otoczeniu”. Zbiór ten, w którym każdy z autorów pokazu zaprezentował własne intencje i zamysły oraz poglądy, dotyczące problematyki, zawierającej się w temacie konferencji, został po raz pierwszy przedstawiony…

Prawo gospodarcze


Autor:
Wanda Misiak

Wyd.: 2014

Celem nauczania prawa gospodarczego jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu uregulowań prawnych dotyczących obrotu gospodarczego w szerokim rozumieniu. W ramach wykładu „Prawo gospodarcze” znajdują się także treści dotyczące ochrony własności intelektualnej, co ma szczególne znaczenie dla studiujących na Wydziale Architektury.

Geologia tom I


Autor:
Krzysztof Jóźwiak

Wyd.: 2014

Przedkładany tom pierwszy książki „Elementarne zagadnienia geologiczne” jest pozycją z serii podręczników Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania adresowaną głównie do studentów kierunków ekologicznych oraz studentów innych kierunków, którzy w programie studiów mają przedmioty z zakresu nauk geologicznych jako pomocnicze. Autor ma nadzieję, że pozycja ta będzie pomocna…

Differential-algebraic models od dynamical systems. Properties and application


Autor:
Zdzisław Trzaska

Wyd.: 2013

The aim of this book is to provide basic definitions and tools for the application of differential algebraic equations (in short DAEs) figured in modelling and the analysis of dynamical systems. Currently, this is one of the principal challenges at the crossroads between mathematics, physics and computer science. Over the last three decades general interest in such a tool has experienced continuing growth…

Granice obiektów architektury krajobrazu


Autor:
Lidia Ozimkowska

Wyd.: 2013

Do podjęcia badań nad problematyką granic we współczesnych obiektach architektury krajobrazu zainspirowały mnie wieloletnie obserwacje terenów zrealizowanych na podstawie moich autorskich projektów oraz opracowań przygotowanych w zespołach projektowych. Pasy graniczne nie są traktowane w sposób należny elementom identyfikującym i wyróżniającym obiekt z otoczenia.

Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych


Autor:
Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung

Wyd.: 2013

Monografia, wpisując się w toczącą się dyskusję na temat współczesnego rozumienia roli energii w całym systemie organizacji życia publicznego, a niemal podstawowych dla architektury i budownictwa, porusza tematykę istotną dla szeregu względów.