Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych

Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych

O publikacji

O publikacji


Autor:
Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung

Wyd.: 2013

 

Monografia, wpisując się w toczącą się dyskusję na temat współczesnego rozumienia roli energii w całym systemie organizacji życia publicznego, a niemal podstawowych dla architektury i budownictwa, porusza tematykę istotną dla szeregu względów.

Monografia, wpisując się w toczącą się dyskusję na temat współczesnego rozumienia roli energii w całym systemie organizacji życia publicznego, a niemal podstawowych dla architektury i budownictwa, porusza tematykę istotną dla szeregu względów:

  • jest wyrazem rozumienia przez Autorów problemu poszanowania energii dla koniecznego widzenia budownictwa, jako jednej z najważniejszych determinant całego systemu gospodarki, a co za tym idzie, niezwykle ważnej przesłanki jej rozwoju,
  • stanowi ważny głos w dyskusji na temat racjonalizacji sposobów poszanowania energii i, co ważne, jest sposobem definiowania tych zasad przez poszukiwanie i w konsekwencji tych poszukiwań, opisanie, zda się oczywistych, częstokroć jednak nie uświadomionych sposobów ochrony zasobów energetycznych,
  • opisuje sposoby odnajdywania prawidłowych rozwiązań technicznych, mających stanowić gwarant poprawy parametrów energetycznych projektowanych obiektów, co mogłoby następować w drodze racjonalizacji sposobów gospodarowania posiadanymi zasobami,
  • daje kompendium praktycznej wiedzy, która mogłaby stać się rutynowym elementem warsztatu zawodowego architektów i inżynierów uczestniczących w procedurach inwestycyjnych.