Oficyna wydawnicza

Oficyna
Matematyka


Autor:
Bohdan Wieprzkowicz

Wyd.: 2012

Książka zawiera podstawowe wiadomości z algebry, geometrii analitycznej i analizy matematycznej, istotne dla studiów na większości kierunków szkół wyższych, a zatem elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów, struktury algebraiczne, liczby zespolone, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, geometrię analityczną w zakresie krzywych stożkowych…

Wody podziemne Kampinoskiego Parku Narodowego ich zagrożenia i ochrona


Autor:
Aleksandra Macioszczyk, Ewa Krogulec, Krzysztof Jóźwiak

Wyd.: 2012

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to obiekt o unikatowych walorach przyrodniczych, nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Walory swe Park Kampinoski zawdzięcza głównie warunkom abiotycznym decydującym o możliwości rozwoju określonych biocenoz. Jednym z elementów decydujących stanie o przyrody są wody podziemne. Zróżnicowany przestrzennie ich reżim, a zwłaszcza głębokość występowania decydują o możliwości rozwoju w bezpośrednim sąsiedztwie zróżnicowanych ekosystemów.

W stronę miasta


Autor:
Danuta Kochanowska, Mieczysław Kochanowski

Wyd.: 2012

Książka, którą mamy przed sobą, jest więcej niż rzetelnym studium problemu miasta jako zjawiska cywilizacyjnego. Jest efektem emocjonalnie przeżytego obcowania z tym zjawiskiem osób, które poświęciły całe życie zawodowe jego naukowej analizie, a teraz postanowiły w formie rozbudowanego eseju wyrazić swoje, często zaskakujące a nawet kontrowersyjne, poglądy.

Podstawy inspiracji architektury ruchomy punkt, linia, spirala


Autor:
Zygmunt Szparkowski

Wyd.: 2012

Kształtowanie architektury wywodzi swój początek z prostych elementów geometrii euklidesowej. Elementy te były powszechnie uznawane w starożytnej Grecji, przejęte przez Rzymian i rozpowszechniane w sztuce średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. We współczesnej architekturze architekci, poczynając od Le Corbusiera, świadomie względnie intuicyjnie posługują się prostymi elementami geometrii, od stosunkowo niedawna włączonymi do wszystkich programów grafiki komputerowej.

Organizacja i zarządzanie


Autor:
Zdzisław Piątkowski, Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń, Jan Cetner, Anna Kułakowska, Klemens Stańkowski, Wojciech Żebrowski, Kazimierz P. Mazur, Marek Pawłowski, Jacek Majerowski, Beata Mielińska-Lasota, Renata Sajecka

Wyd.: 2012

Nauka organizacji i zarządzania to dyscyplina powstała na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się ona zachowaniem pracowników w miejscu pracy oraz formułowaniem wskazówek mających zapewnić sprawną i efektywną pracę zespołową i indywidualną. Podnoszenie wydajności funkcjonowania organizacji wymusza konieczność odpowiedzi na pytania…

Materiały budowlane tom II


Autor:
Edward Szymański

Wyd.: 2012

Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje uzasadniające tytuł podręcznika, oraz o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych.

A special element in its surroundings


Autor:
Edited by Zbigniew Myczkowski, Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

Wyd.: 2012

This monograph came about based on papers presented by participants in the first KRAJart 2011 artistic-scientific conference entitled „Specific element in the environment” and a broad discussion conducted during meetings held on 13-16 September, 2011, which were organized by the Architecture Department of the School of Ecology and Management.

Fasady fotowoltaniczne technologia PV w architekturze


Autor:
Janusz Marchwiński

Wyd.: 2012

Temat badawczy niniejszego projektu łączy się z problematyką kształtowania fasad słonecznych. Mianem tym można określić ścianę zewnętrzną budynku przystosowaną do optymalnego wykorzystywania energii słonecznej na jego potrzeby użytkowe. Ten ciągle udoskonalany element architektoniczny doczekał się obecnie wielu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań…

Współczesne materiały stosowane w budownictwie


Autor:
pod redakcją Wojciecha Dornowskiego

Wyd.: 2011

Celem konferencji ARCHBUD było stworzenie płaszczyzny współpracy specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów, inżynierów budownictwa i konstruktorów.

Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie


Autor:
pod redakcją Wojciecha Dornowskiego

Wyd.: 2011

Celem konferencji ARCHBUD było stworzenie płaszczyzny współpracy specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów, inżynierów budownictwa i konstruktorów.