Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie

Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie

O publikacji

O publikacji


Autor:
pod redakcją Wojciecha Dornowskiego

Wyd.: 2011

 

Celem konferencji ARCHBUD było stworzenie płaszczyzny współpracy specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów, inżynierów budownictwa i konstruktorów.

Cennym rezultatem tej współpracy jest możliwość szerszego wykorzystania wyników badań naukowych i doświadczeń praktyków w zakresie następujących zagadnień:

  • wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy,
  • architektura obiektów wielkoprzestrzennych,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  • problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane.

W dwóch rozdziałach monografii „Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie” wydzielono te zagadnienia, które dotyczą wybranych aspektów konstrukcji i instalacji budowlanych. W rozdziale 1 przedstawiono wybraną problematykę, obejmującą szerokie spektrum zagadnień budowlano-konstrukcyjnych.