Materiały budowlane tom II

Materiały budowlane tom II

O publikacji

O publikacji


Autor:
Edward Szymański

Wyd.: 2012

 

Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje uzasadniające tytuł podręcznika, oraz o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych.

Drugi rozdział poświęcony jest nazwom i definicjom podstawowych właściwości technicznych tych materiałów.
Tematyka następnych rozdziałów to opis cech technicznych poszczególnych wyrobów, a ich kolejność wynika z najczęściej realizowanych programów na poszczególnych kierunków studiów Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie.

Podręcznik nie opisuje wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie dokumentów o ściśle określonym terminie ważności, np. Aprobat Technicznych.
Treść poszczególnych rozdziałów składa się na pomocniczy podręcznik do przedmiotów: budownictwa ogólnego, konstrukcji: żelbetowych, metalowych i drewnianych oraz fizyki budowli na kierunku Budownictwo Wydziału Architektury.