Geologia tom I

Geologia tom I

O publikacji

O publikacji


Autor:
Krzysztof Jóźwiak

Wyd.: 2014

 

Przedkładany tom pierwszy książki „Elementarne zagadnienia geologiczne” jest pozycją z serii podręczników Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania adresowaną głównie do studentów kierunków ekologicznych oraz studentów innych kierunków, którzy w programie studiów mają przedmioty z zakresu nauk geologicznych jako pomocnicze. Autor ma nadzieję, że pozycja ta będzie pomocna również dla absolwentów uczelni stykających się w pracy zawodowej z pojęciami dotyczącymi geologii, ułatwiająca ich zrozumienie.

Zakres tematyczny przedstawiony w „Geologii” jest dostosowany do zatwierdzonego przez Szkołę programu zajęć. Poruszone w książce zagadnienia są opracowane nieco szerzej, tak aby studenci zainteresowani daną tematyką mogli dodatkowo rozszerzać swoje wiadomości. W podręczniku umieszczono podstawowe pojęcia z głównych dziedzin nauk geologicznych: geologii dynamicznej, geologii regionalnej, stratygrafii, tektoniki, mineralogii oraz geomorfologii. Celowo pominięto tutaj podawanie dużej ilości definicji poszczególnych terminów, z uwagi na istnienie wydanego nakładem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 2003 r. „Ilustrowanego leksykonu ochrony środowiska – Geologia z elementami geomorfologii i ochrony środowiska” (autorstwa Aleksandry Macioszczyk, Dariusza Dobrzyńskiego i Krzysztofa Jóźwiaka). Również dział odnoszący się do zagadnień związanych z tektoniką jest tu właściwie wzmiankowany. Szeroki opis zagadnień związanych z tektoniką znajduje się w „Przewodniku do ćwiczeń z geologii i geomorfologii”, wydanym przez Oficynę Wydawniczą WSEiZ w 2007 r.

Podręcznik ma służyć jako podstawowa literatura do przedmiotów związanych z naukami o Ziemi oraz dzięki spisowi literatury dostosowanemu do potrzeb studentów, jako odnośnik dla dalszych poszukiwań materiałów do poruszanych zagadnień geologicznych. Stąd podany, stosunkowo wąski, zakres literatury nie ma charakteru naukowego, ale podręcznikowy i przeglądowy. Liczne ilustracje powinny ułatwiać studentom zrozumienie wszystkich poruszanych na wykładach zagadnień. Prezentowany podręcznik ma stanowić uzupełnienie wiedzy uzyskiwanej na wykładzie oraz pozwolić na jej utrwalenie.

Należy zaznaczyć, że mnogość podawanych terminów jest spowodowana szerokim spektrum informacji, które mogą znaleźć poszukujący ich studenci. Szczególnie często wykorzystują oni do poszukiwań internet jako najdostępniejsze źródło wiedzy. Dane, które tam się znajdują, są pisane przez osoby o różnych specjalnościach i często ta sama informacja występuje pod różnymi hasłami. Przykładowo termin geomorfologiczny prędkość transportowa na swój odpowiednik w hydrologii jako prędkość niezamulająca. Przy opisywaniu czynników, procesów i form, powstających poprzez działanie sił zewnętrznych, celowo unikano opisu antropogenicznych modyfikacji systemu przyrodniczego, ponieważ jest to problem sam w sobie i wymyka się on zakresowi tematycznemu podręcznika.