Element szczególny w otoczeniu

Element szczególny w otoczeniu

O publikacji

O publikacji


Autor:
pod redakcją Lucjana Kasprzaka

Wyd.: 2015

 

Zamieszczony w niniejszej publikacji zbiór artystycznych prezentacji multimedialnych jest jedną z pięciu integralnie związanych ze sobą części, tworzących całość dorobku artystycznego i naukowego konferencji KRAJart 2011 „Element szczególny w otoczeniu”. Zbiór ten, w którym każdy z autorów pokazu zaprezentował własne intencje i zamysły oraz poglądy, dotyczące problematyki, zawierającej się w temacie konferencji, został po raz pierwszy przedstawiony w gronie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z artystów, architektów krajobrazu i architektów.

Artyści i naukowcy z Architektury krajobrazu z Litwy (Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering), Ukrainy (Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України), a także wielu krajowych ośrodków akademickich, nie tylko doświadczyli wielu pozytywnych doznań i emocji w trakcie uczestnictwa w premierze spektaklu multimedialnego, ale mieli też przyjemność delektowania się autorskimi wypowiedziami twórców oraz mogli wziąć udział w merytorycznych dyskusjach zarówno w sali konferencyjnej, jak i rozmowach kuluarowych w kawiarni WOW Kościelisku.

Niniejsze dzieło, w którym każde kilkuminutowe opracowanie autorskie zachowuje indywidualne cechy, tak pod względem formy, jak i treści, zostało skomponowane w jedną spójną całość przez kuratora panelu IV prof. zw. sztuk plastycznych Lucjana Kasprzaka.

Mam nadzieję, że kolejne strony tej publikacji dostarczą Państwu wielu wrażeń artystycznych oraz inspiracji, jakie można odnaleźć w rozważaniach na temat elementów szczególnych w otoczeniu.

Autor opisu: dr inż. arch. krajobrazu Jerzy Wojtatowicz