Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu

Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu

O publikacji

O publikacji


Autor:
pod redakcją Anny Plewki, Bogdana Gorczycy, Przemysława Krajewskiego

Wyd.: 2016

 

W dniach 15–18 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTYSTYCZNO – NAUKOWA KRAJart 2015 pt. „Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu”. Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zaprezentowane w trakcie obrad wyniki badań naukowych i artystycznych poszukiwań uczestników dotyczyły, z jednej strony, wpływu czasu na dzieła i otoczenie materialne człowieka, a z drugiej – próby uchwycenia zmian jakie zachodzą w upodobaniach czy nawet standardach estetycznych ludzi.

Integralną częścią konferencji był plener fotograficzny. Sesja plenerowa stanowiła okazję do identyfikacji śladów relacji pomiędzy upływem czasu a człowiekiem i jego otoczeniem w pięknych krajobrazach Bukowiny Tatrzańskiej, Gliczarowa i Poronina. Efekty znajdą Państwo na dalszych kartach tej monografii, która stanowi kolejny tom cyklu wydawniczego Oficyny Wydawniczej WSEiZ poświęconego tematyce – „Element szczególny w otoczeniu”.

Plener, którego kuratorem był profesor Przemysław Krajewski został zorganizowany we współpracy z Działem Nauki i Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego reprezentowanym przez dr. inż. Marcina Guzika. Jego zasługą było przybliżenie uczestnikom panoramy Tatr, która stanowiła potem tło w nieomal wszystkich pracach fotograficznych oraz wprowadzenie w specyficzny klimat miejscowości, które znajdowały się na trasie pleneru.

Istotny wpływ na jakość zebranego materiału fotograficznego miała dr sztuki Anna Plewka, doradca artystyczny pleneru, która zapoznała uczestników z wymaganymi parametrami technicznymi fotografii i, w razie potrzeby, służyła ekspercką pomocą. Wszyscy uczestnicy uznali plener za ważne wydarzenie, które zaowocowało nie tylko ciekawymi pracami fotograficznymi, ale również dalszą integracją środowiska naukowo-artystycznego skupionego wokół Wydziału Architektury WSEiZ.