"Oblicza elektromobilności" Konferencja Naukowo–Techniczna

"Oblicza elektromobilności" Konferencja Naukowo–Techniczna

19 listopada 2020 r., godz. 15.00, platforma Zoom

Konferencja OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI organizowana jest przez
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
przy współpracy z:

  • Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
  • Politechniką Warszawską,
  • Wojskową Akademią Techniczną.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 19 listopada 2020 r., o godz. 15.00 w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbędzie się wideokonferencja naukowo-techniczną pt. OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI.
Gospodarzami spotkania będą prof. WSEiZ Katarzyna Adamiak – prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz doc. Wojciech Urbański – prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbędzie się na platformie Zoom. Poniżej znajdziecie Państwo dane do logowania.

Ramowy Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specjalizowane maszyny elektryczne napędów głównych – specyfika konstrukcji, parametry techniczne, technologie;
  • Wykorzystanie wodoru jako źródła energii pierwotnej w samochodach elektrycznych – aktualne wyniki badań, wdrożenia, trendy;
  • Problematyka zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, energia odnawialna jako istotne źródło bilansowania potrzeb programu elektromobilności;
  • Aktualne zaawansowanie przygotowania produkcji polskiego samochodu elektrycznego;
  • Edukacja akademicka w dyscyplinie ELEKTROMOBILNOŚĆ;
  • Osiągnięcia studentów i doktorantów w zakresie pojazdów elektrycznych – koła naukowe, proces dyplomowania.

Informacje na temat warunków udziału w wideokonferencji podane są w Karcie zgłoszenia oraz udzielane w Biurze Konferencji;
kontakt: Wojciech Urbański, tel.: 22-234-50-98, 532-647-198, e-mail: w.urbanski@wseiz.pl, wojciech.urbanski@ee.pw.edu.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!
Zapraszamy 19 listopada 2020 roku, o godz. 15.00, na platformę ZOOM

Dane do logowania na Konferencję w aplikacji ZOOM: Meeting ID: 945 6231 1747; Passcode: 713573 lub Join Zoom Meeting

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie e-mobilność.pl

Do wzięcia udziału w wideokonferencji zapraszamy zarówno wykładowców, jaki studentów.

W obecnym czasie idea transportu osób i spedycji towarów pojazdami z napędem elektrycznym należy do szczególnie nośnych. Stopniowe odchodzenie od silników spalinowych, mimo niewątpliwych zalet i innowacyjności ich najnowszych konstrukcji – staje się faktem. Proces ten wprowadzić musi daleko idące zmiany, których konsekwencje nie są jeszcze w pełni rozpoznawalne. Wideokonferencja „OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI” wychodzi naprzeciw trendom rozwoju trakcji elektrycznej, zarówno w obszarze pojazdów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych służb spedycyjnych. Kilka starannie wybranych obszarów charakteryzowanych przez fachowców mających w swym dorobku osiągnięcia na polu nauki oraz wdrożone już realizacje ustrojów technicznych, podda pod dyskusję uczestnikom spotkania interesujące zagadnienia, nieobecne na ogół w przekazach medialnych. Konferencja wypracuje z pewnością ciekawe wnioski, warte wzięcia pod uwagę przez decydentów kierujących środki na rozwój wybranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zainteresować może władze municypalne, pracowników instytutów naukowych oraz ośrodków akademickich.

Z poważaniem,
dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ
Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ w Warszawie

doc. Wojciech Urbański
Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej