Budownictwo

Budownictwo

Studia I stopnia

Partner kierunku:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto studiować Budownictwo w WSEiZ?

Dlaczego warto studiować

Budownictwo to nieustannie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki, która stwarza szerokie perspektywy zawodowe. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów na kierunku budownictwo nasz absolwent sprosta wyzwaniom technologicznym, konstrukcyjnym i projektowym, które stawia przed nim budownictwo XXI wieku.

Jako inżynier budownictwa będziesz umiał projektować konstrukcje i elementy budowlane, wytwarzać, dobierać i stosować materiały budowlane oraz wykonywać roboty budowlane.
Będziesz również realizował projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, których potrzebuje dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

W czasie studiów będziesz miał dostęp do nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Jako studenta WSEiZ będziesz korzystał z wielu profesjonalnych programów za darmo. Zobacz

Studiując Budownictwo w naszej Uczelni, możesz również kontynuować naukę i zdobyć tytuł magistra. Sprawdź ofertę studiów II stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ.

Zakres studiów

Zakres studiów
Studiując na kierunku Budownictwo (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

wykonywania projektów budowlanych budynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne,

historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie,

realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem,

podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi,

projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,

współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi,

zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu: geodezji, hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,

ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w budynku oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji

Specjalności na kierunku Budowinictwo I stopnia w roku akademickim 2024/2025

Specjalności

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Budownictwo podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po drugim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Budownictwo studia I stopnia przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Jako absolwent kierunku Budownictwo znajdziesz zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawca, nadzorca i kierownik budów;

biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktor;

urzędach gminy czy starostwach powiatowych – jako kierownik bądź inspektor działu gospodarki nieruchomościami,

a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawca.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 190 zł 760 zł
85 zł 190 zł 740 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria