Budownictwo
kolejowe

Budownictwo kolejowe

Specjalność

Studia I stopnia

Partnerzy specjalności:

TRAKCJA PRKiL S.A.

Specjalność Budownictwo kolejowe w WSEiZ w Warszawie dlaczego warto?

Specjalność Budownictwo

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO KOLEJOWE?
Jesteś zafascynowany technicznymi aspektami kolejnictwa? Chcesz projektować szlaki kolejowe i uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury? Uruchomiliśmy Budownictwo kolejowe z myślą o Tobie.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU

W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych wraz z infrastrukturą (przejazdy stacje kolejowe, perony, tunele), także dla Kolei Dużych Prędkości,
  • zabudowy i remontów sieci trakcyjnych, metodom planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych,
  • sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów.

Specjalność Budownictwo kolejowe możesz kontynuować w ramach studiów Budownictwo II stopnia.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego

Podstawy systemów transportowych

Transport kolejowy

Zarządzanie ruchem kolejowym

Praca przejściowa

Fizyka budowli

Mechanizacja robót budowlanych

Podtorze kolejowe i roboty ziemne

Nawierzchnie szynowe

Projektowanie linii i stacji kolejowych

Technologia robót kolejowych

Mosty i budowle podziemne

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Historia architektury

Prawo gospodarcze

Technologia informacyjna

Prawo budowlane

Ekologia

Matematyka

Chemia

Mechanika ogólna

Statystyka

Fizyka

Geologia

Metody obliczeniowe

Materiały budowlane

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska

Modelowanie komputerowe

Budownictwo ogólne

Geodezja

Wytrzymałość materiałów

Mechanika budowli

Hydraulika i hydrologia

Ekonomika budownictwa

Konstrukcje betonowe

Fizyka budowli

Mechanika gruntów i fundamentowanie

Konstrukcje metalowe

Budownictwo komunikacyjne

Technologia i organizacja budowy

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Instalacje budowlane

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje murowe i zespolone

Seminarium dyplomowe