Budownictwo

Budownictwo

Studia II stopnia

Partner kierunku:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER INŻYNIER
Język studiów polski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto studiować Budownictwo w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ kształcą specjalistów, którzy są przygotowani do nadzorowania robót budowlanych, kierowania procesem produkcji budowlanej oraz potrafią identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień projektowych i produkcji budowlanej.

Jako student poznasz zasady modelowania, obliczania, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budowlanych i ich elementów. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą produkcji i doboru wyrobów stosowanych w budownictwie. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ pozwolą Ci ubiegać się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych.

W ramach studiów w WSEiZ będziesz korzystał z bogato wyposażonych pracowni oraz profesjonalnych narzędzi – bez dodatkowych opłat. Zobacz


Warunki przyjęć na studia II stopnia na kierunek Budownictwo

Warunki przyjęć

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Budownictwo, powinieneś spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo,

posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych, w szczególności Inżynierii Środowiska lub Architektury/Architektury i Urbanistyki oraz kompetencje inżynierskie wynikające z ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w ramach różnic programowych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS (pobierz podanie).


Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajduje się w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2024/2025.

Zakres studiów

Zakres studiów
Studiując na kierunku Budownictwo (studia II stopnia, magisterskie) w WSEiZ uzyskasz m.in. wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

projektowania kompleksowych układów konstrukcyjnych budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, przemysłowego z zastosowaniem różnych technologii,

metod i narzędzi służących do rozwiązywania problemów modelowania, analizy i projektowania obiektów budowlanych, technologii i organizacji robót budowlanych,

wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających modelowanie i procesy projektowe w budownictwie,

zastosowania osiągnięć technologii do rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu budownictwa (wykonywać modele 3D+ w technologii BIM),

planowania, przeprowadzenia i interpretowania wyników eksperymentów oraz opracowania szczegółowej dokumentacji wyników realizacji eksperymentu,

zasad, norm, przepisów i wytycznych dotyczących projektowania obiektów budowlanych i ich elementów oraz zasad tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych.

Specjalności na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2024/2025

Specjalności

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Budownictwo podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Budownictwo studia II stopnia przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Budownictwo to nieustannie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki, która przed absolwentami studiów na kierunku Budownictwo stwarza wiele możliwości zawodowych. Jako absolwent kierunku Budownictwo, który ukończył studia drugiego stopnia i uzyskał tytuł magistra inżyniera, znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów;

biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;

wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych;

jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak urzędy gminy czy starostwa powiatowe – jako kierownicy bądź inspektorzy działu gospodarki nieruchomościami,

a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako konstruktorzy i wykonawcy.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 690 zł 770 zł

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 300 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria