Budownictwo
kolejowe

Budownictwo

Specjalność

Studia II stopnia

Partnerzy specjalności:

PBM POŁUDNIE

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

TRAKCJA PRKiL S.A.

Specjalność Budownictwo kolejowe w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO KOLEJKOWE?

To naturalna kontynuacja specjalności dostępnej na I stopniu kierunku Budownictwo. W ten sposób umożliwiamy studentom dalsze rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU

W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu

projektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych wraz z infrastrukturą (przejazdy, stacje kolejowe, perony, tunele) także dla Kolei Dużych Prędkości,

zabudowy i remontów sieci trakcyjnych we współczesnych układach transportu, metodom planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych,

sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów,

z obszaru budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w transporcie szynowym.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Projektowanie i modernizacja dróg kolejowych

Podstawy sterowania ruchem kolejowym

Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym

Inżynieria ruchu kolejowego

Metody komputerowe w budownictwie kolejowym

Infrastruktura transportu szynowego

Konsultacje i realizacja pracy magisterskie

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU (dwa przedmioty z czterech)

Strategic marketing

Technical Urban Infrastructure

History of Construction of Cities

Olympic architecture

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Ochrona własności intelektualnej/Protection of intellectual property

Matematyka zaawansowana

Teoria sprężystości i plastyczności

Złożone konstrukcje metalowe

Złożone konstrukcje betonowe

BIM – Metody komputerowe w budownictwie

Metoda elementów skończonych

Zarządzanie projektem

Ergonomia

Konstrukcje sprężone

Mechanika konstrukcji

Seminarium magisterskie

Podobne specjalności

Podobne specjalności