Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Specjalność

Studia II stopnia

Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie II stopnia w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Konstrukcje budowlane

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE II STOPNIA?
Konstrukcje budowlane i inżynierskie to kontynuacja specjalności oferowanej na I stopniu studiów na kierunku Budownictwo. Stworzona została, aby umożliwić studentom dalszy rozwój w tej dziecinie i poszerzenie ich wiedzy, a także umiejętności.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
W ramach specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie – studia drugiego stopnia – zdobędziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, sprężonej, murowej i drewnianej
  • zagadnień dotyczącym budownictwa przemysłowego i podziemnego,
  • teorii konstrukcji umożliwiającą rozwiązywania skomplikowanych zagadnień mechaniki konstrukcji inżynierskich,
  • komputerowego wspomagania projektowania,
  • technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych oraz nowoczesnych metod organizacji i zarządzania procesami budowlanymi,
  • projektowania oraz do kierowania budowami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i budowli inżynierskich.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE – STUDIA II STOPNIA (obowiązkowe)

Podstawy budownictwa przemysłowego

Fundamentowanie specjalne

Budownictwo podziemne

Infrastruktura drogowa

Nowoczesne metody projektowania lekkich konstrukcji stalowych

Organizacja złożonych procesów inwestycyjno – budowlanych

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY DO WYBORU (dwa przedmioty z czterech)

Strategic marketing

Technical Urban Infrastructure

History of Construction of Cities

Olympic architecture

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO – STUDIA II STOPNIA

Ochrona własności intelektualnej/Protection of intellectual property

Matematyka zaawansowana

Teoria sprężystości i plastyczności

Złożone konstrukcje metalowe

Złożone konstrukcje betonowe

BIM – Metody komputerowe w budownictwie

Metoda elementów skończonych

Zarządzanie projektem

Ergonomia

Konstrukcje sprężone

Mechanika konstrukcji

Seminarium magisterskie