Energooszczędne technologie w budownictwie

Energooszczędne technologie

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Energooszczędne technologie w budownictwie w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE?
Jesteś osobą, która spogląda w przyszłość i chcesz tworzyć budowle, które odpowiadają wyzwaniom energooszczędności i ochronie środowiska, to specjalność Energooszczędne technologie w budownictwie jest stworzona dla Ciebie.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Jako absolwent tej specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu:

  • wyboru rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska według praw i przepisów obowiązujących w UE,
  • zasad współczesnego budownictwa energooszczędnego, w tym systemom pasywnym oraz systemom aktywnym,
  • nowych technologii takich jak: lekkie obudowy aluminiowe, architektura słoneczna, obudowy z modułów fotowoltaicznych, budynki z rekuperacją powietrza wentylowanego, budynki z aktywnym wspomaganiem chłodzenia energią PS,

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Zdobędziesz również wiedzę z:

  • podstaw techniki termografii w diagnozowaniu cieplnym obiektów wraz ze wspomagającymi programami komputerowymi, certyfikacji energetycznej budynku, zasady sporządzania świadectwa energetycznego
  • fizyki budowli oraz w ramach zagadnień funkcjonalnym i technologicznym, w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Materiały do izolacji cieplnych w budownictwie

Budownictwo energooszczędne – auditning i termomodernizacja

Organizacja i sterowanie produkcją

Komunikacja

Praca przejściowa

Logistyka w przedsiębiorstwie

Fizyka budowli

Efektywność inwestycji budowlanych

Niekonwencjonalne źródła energii

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Podstawy budownictwa podziemnego

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Historia architektury

Prawo gospodarcze

Technologia informacyjna

Prawo budowlane

Ekologia

Matematyka

Chemia

Mechanika ogólna

Statystyka

Fizyka

Geologia

Metody obliczeniowe

Materiały budowlane

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska

Modelowanie komputerowe

Budownictwo ogólne

Geodezja

Wytrzymałość materiałów

Mechanika budowli

Hydraulika i hydrologia

Ekonomika budownictwa

Konstrukcje betonowe

Fizyka budowli

Mechanika gruntów i fundamentowanie

Konstrukcje metalowe

Budownictwo komunikacyjne

Technologia i organizacja budowy

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Instalacje budowlane

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje murowe i zespolone

Seminarium dyplomowe