Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Specjalność

Studia I stopnia

Partnerzy merytoryczni:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Specjalność Konstrukcje budowlane w WSEiZ w Warszawie

Konstrukcjebudowlane

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Stworzyliśmy specjalność Konstrukcje budowlane z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne podczas wznoszenia budowli. Jeśli jesteś zainteresowany technologią budowy nowoczesnych obiektów pod względem materiałowym oraz zagadnieniami projektowymi, to Konstrukcje budowlane to specjalność dla Ciebie.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Podczas studiów na specjalności Konstrukcje budowlane zdobędziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drewnianej,
  • nowoczesnych zastosowań informatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych,
  • wymagań niskiego zapotrzebowania energii,
  • wykorzystywania ekologicznych źródeł energii.

Specjalność Konstrukcje budowlane możesz kontynuować w ramach studiów Budownictwo II stopnia.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego

Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Ustroje powierzchniowe

Podstawy dynamiki budowli

Praca przejściowa

Fizyka budowli

Mechanizacja robót budowlanych

Konstrukcje betonowe specjalne

Konstrukcje metalowe specjalne

Podstawy mostownictwa

Konstrukcje drewniane

Podstawy budownictwa podziemnego

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Historia architektury

Prawo gospodarcze

Technologia informacyjna

Prawo budowlane

Ekologia

Matematyka

Chemia

Mechanika ogólna

Statystyka

Fizyka

Geologia

Metody obliczeniowe

Materiały budowlane

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska

Modelowanie komputerowe

Budownictwo ogólne

Geodezja

Wytrzymałość materiałów

Mechanika budowli

Hydraulika i hydrologia

Ekonomika budownictwa

Konstrukcje betonowe

Fizyka budowli

Mechanika gruntów i fundamentowanie

Konstrukcje metalowe

Budownictwo komunikacyjne

Technologia i organizacja budowy

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Instalacje budowlane

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje murowe i zespolone

Seminarium dyplomowe