Informatyka

Informatyka

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia o praktycznym profilu kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto studiować Informatykę w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Branża technologii informatycznych jest obecnie najsilniej rozwijającym się obszarem gospodarki światowej, który nie zwalnia tempa. Studia informatyczne to nie chwilowa moda, ale rzeczywistość stawiająca coraz większe wymagania przed kandydatami.

Postępująca informatyzacja sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze nie słabnie. W WSEiZ zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię przed podjęciem dobrze płatnej pracy w zawodzie.

Stawiamy na nowoczesną edukację, która nie byłaby możliwa bez wykładowców-praktyków w zawodzie. W ten sposób oferujemy najwyższą jakość kształcenia, zorientowaną na pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie praktycznych umiejętności.

Informatyka to bardzo szeroka dziedzina. Studia w WSEiZ pomogą Ci odkryć, co tak naprawdę Cię fascynuje – programowanie, praca grafika, a może aspekty typowo technologiczne. Daj się zainspirować!

Zakres studiów

Zakres studiów
Informatyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kompetencje z zakresu nauk ścisłych łączy z wiedzą z zakresu nauk technicznych. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak:

programowanie,

budowa i działanie systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,

najnowsze trendy z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci oraz podstawach sztucznej inteligencji,

przedsiębiorczość oraz zarządzanie, w tym zarządzanie projektami informatycznymi.

Specjalności na kierunku informatyka w roku akademickim 2024/2025

Specjalności

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Informatyka są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta na piątym semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Informatyka, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w:

firmach informatycznych zajmujących się programowaniem aplikacji dla różnych branż,

firmach zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w obszarze sztuki użytkowej (wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne),

a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze usług informatycznych.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 490 zł 790 zł
85 zł 490 zł 780 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria