Programowanie aplikacji

Programowanie aplikacji

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Programowanie aplikacji w WSEiZ - dlaczego warto?

Programowanie aplikacji

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROGRAMOWANIE APLIKACJI?
Specjalność Programowanie aplikacji przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych zastosowaniem nabytych umiejętności programistycznych do tworzenia m.in. aplikacji mobilnych, biznesowych, a także gier komputerowych.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Jako absolwent specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu:

  • programowania w językach C++, C#, Java, Python i in.,
  • wykorzystywania platform budowy aplikacji,
  • wykorzystywania wzorców projektowych.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
W ramach specjalności stawiamy na Twój rozwój w branży, w której zapotrzebowanie na specjalistów stale rośnie. W ten sposób już na studiach zdobędziesz wiedzę niezbędną na rynku pracy.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Programowanie aplikacji mobilnych

Programowanie aplikacji biznesowych

Programowanie gier

Programowanie robotów

Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

Praktyki

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU INFORMATYKA:

Język angielski

Ekologia

Prawo gospodarcze

Matematyka

Fizyka

Logika i teoria mnogości

Elektrotechnika i elektronika

Podstawy zarządzania

Mikroekonomia

Makroekonomia

Wstęp do informatyki

Podstawy techniki cyfrowej

Architektura komputerów

Systemy operacyjne

Bazy danych

Sieci komputerowe

Podstawy programowania

Programowanie obiektowe

Algorytmy i struktury danych

Programowanie zdarzeniowe

Podstawy telekomunikacji

Statystyka

Podstawy automatyki i robotyki

Inżynieria oprogramowania

Programowanie stron internetowych

Teoria sygnałów i informacji

Zarządzanie projektami informatycznymi

Bezpieczeństwo systemów i sieci

Społeczne aspekty internetu

Seminarium dyplomowe