Technologie webowe

Technologie webowe

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Technologie webowe w WSEiZ - dlaczego warto?

Cyberbezpieczeństwo

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIE WEBOWE?
Specjalność Technologie webowe przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych szczególnymi obszarami zastosowań nabytych umiejętności programistycznych back end i front end do tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych oraz projektowania graficznych interfejsów.

KLUCZOWE KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Jako absolwent specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu:

  • umiejętność używania języków programowania, języków zapytań i framawarków do tworzenia narzędzi internetowych,
  • umiejętność wykorzystywania platform budowy aplikacji,
  • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych platform do budowy stron internetowych i graficznych interfejsów użytkownika,
  • umiejętność interpretowania danych analitycznych dotyczących ruchu użytkowników w aplikacjach

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
W ramach specjalności stawiamy na Twój rozwój w branży, w której zapotrzebowanie na specjalistów stale rośnie. W ten sposób już na studiach zdobędziesz wiedzę niezbędną na rynku pracy.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Programowanie aplikacji webowych

Programowanie aplikacji mobilnych

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika

Programowanie stron internetowych

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU INFORMATYKA:

Język angielski

Ekologia

Prawo gospodarcze

Matematyka

Fizyka

Logika i teoria mnogości

Elektrotechnika i elektronika

Podstawy zarządzania

Mikroekonomia

Makroekonomia

Wstęp do informatyki

Podstawy techniki cyfrowej

Architektura komputerów

Systemy operacyjne

Bazy danych

Sieci komputerowe

Podstawy programowania

Programowanie obiektowe

Algorytmy i struktury danych

Programowanie zdarzeniowe

Podstawy telekomunikacji

Statystyka

Podstawy automatyki i robotyki

Inżynieria oprogramowania

Programowanie stron internetowych

Teoria sygnałów i informacji

Zarządzanie projektami informatycznymi

Bezpieczeństwo systemów i sieci

Społeczne aspekty internetu

Seminarium dyplomowe