Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto studiować kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Jako jedyna w województwie mazowieckim uczelnia niepubliczna posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Mechanika i Budowa Maszyn to kierunek studiów, który daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne oraz możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju. Dostępne specjalności pozwolą Ci odkryć to, co w mechanice i budowie maszyn interesuje Cię najbardziej.

Kształcąc przyszłych inżynierów mechaników, stawiamy na nowoczesne metody nauczania. Cel ten realizujemy dzięki kompetentnym wykładowcom, którzy posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie praktyczne. Nasza kadra ma doświadczenie zawodowe, dzięki czemu może przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i przydatne umiejętności.

Tylko w WSEiZ absolwentom kierunku Mechanika i Budowa Maszyn proponujemy studia II stopnia (magisterskie) na pokrewnym kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Zakres studiów

Zakres studiów
Na studiach uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, projektowania maszyn z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz doboru materiałów stosownych do budowy maszyn. W ten sposób będziesz gotowy na podjęcie pracy w nowoczesnym przemyśle maszynowym.
Jako inżynier mechanik będziesz przygotowany do:

realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,

prac wspomagających projektowanie maszyn,

doboru materiałów inżynierskich stosowanych do budowy maszyn,

zarządzania i koordynacji pracy i oceny jej wyników.

Specjalności na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w roku akademickim 2024/2025

Specjalności

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po drugim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest przygotowany do pracy:

w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których wytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia,

przy projektowaniu maszyn i technologii,

we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł promocja 90 zł 790 zł
85 zł promocja 90 zł 740 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty na studia do 31.08. br.
Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria