Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria

Studia II stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER INŻYNIER
Język studiów polski
Rok akademicki Rekrutacja rozpoczyna się od 13 stycznia 2025 r.

Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto

Studia II stopnia to naturalna kontynuacja studiów inżynierskich. Dzięki WSEiZ możesz uzyskać tytuł magistra inżyniera w murach jednej uczelni, co pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania zawodowe, jakie postawi przed Tobą rynek pracy.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci magistrów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dzięki kompetentnej kadrze dydaktycznej uzyskasz ważne kwalifikacje techniczne, ekonomiczne i menedżerskie.
Oprócz WSEiZ uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają jeszcze jedynie dwie niepubliczne uczelnie w Polsce.

Polska Komisja Akredytacyjna wielokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w WSEiZ. To potwierdzenie jakości kształcenia, z której będziesz korzystał.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Warunki przyjęcia

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, powinieneś spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopniana kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub kierunku pokrewnym, np. Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Inżynierskie


lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna lub do pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria chemiczna, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w postaci różnic programowych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie)


lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do pokrewnych dyscyplin naukowych, z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się (kierunkowych i inżynierskich) może być zrealizowane podczas semestru uzupełniającego oraz w ramach różnic programowych w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie).

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulaminie Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2024/2025.

Zakres studiów

Zakres studiów
Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pozwalają na zdobycie pogłębionej i uporządkowanej wiedzy oraz kompetencji umożliwiających realizację zaawansowanych zadań w zakresie:

zarządzania zasobami ludzkimi,

udoskonalania procesów technicznych i wytwórczych,

zastosowania w produkcji nowoczesnych rozwiązań proekologicznych.

Specjalności na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2024/2025

SPECJALNOŚCI

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmujesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia II stopnia, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent tego kierunku posiada niezwykle cenną, bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestaw umiejętności.
Przede wszystkim będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zostaniesz też cenionym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 490 zł 780 zł

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 300 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria