Zarządzanie transportem i logistyka

Zarządzanie transportem

Specjalność

Studia II stopnia

Partnerzy merytoryczni:

Specjalność Zarządzanie transportem i logistyka w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Zarządzanie transportem

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA?
Zarządzanie transportem i logistyka to specjalność powstała z myślą o osobach, które chcą poznać zasady organizacji transportu, przede wszystkim samochodowego, lotniczego i intermodalnego.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
W trakcie nauki w WSEiZ zdobędziesz wiedzę na temat:

  • środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
  • stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Efektywne zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki. Z uwagi na położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej, które sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, rynek proponuje atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA:

Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów

Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych

Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów

Organizacja magazynów i centrów logistycznych

Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych

Język angielski specjalistyczny

Organizacja transportu lotniczego

Organizacja transportu intermodalnego

Infrastruktura logistyki

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Organizacja przewozów kolejowych

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn

Organizacja procesów produkcyjnych

Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej

Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji

Praca przejściowa

Projektowanie realizacyjne

Statystyka matematyczna

Zarządzanie procesami innowacyjnymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie wiedzą

Prognozowanie i symulacja

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Zarządzanie strategiczne

Ochrona własności intelektualnej

Zintegrowane systemy zarządzania

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Rachunek kosztów

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne

Fizyka

Technologie bioenergetyczne

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia