Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalizacja

Studia II stopnia

Partner merytoryczny

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM?
Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym jest przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
W trakcie studiów dowiesz się, jak zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne. Pogłębisz swoje umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, jak również związanych z ochroną środowiska.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Dzięki specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym otrzymasz aktualną wiedzę oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne w nowoczesnej rzeczywistości rynkowej. W WSEiZ poznasz m.in.:

  • proces produkcji i świadczenia usług technicznych,
  • zastosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • techniczną stronę procesów usługowych i produkcyjnych.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM:

Ekonomika przedsiębiorstwa

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Rachunkowość zarządcza

Język angielski specjalistyczny

Seminarium dyplomowe

System informacyjny w przedsiębiorstwie

Sterowanie procesami produkcyjnymi

Marketing strategiczny

Plan operacyjny i wycena marki

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn

Organizacja procesów produkcyjnych

Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej

Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji

Praca przejściowa

Projektowanie realizacyjne

Statystyka matematyczna

Zarządzanie procesami innowacyjnymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie wiedzą

Prognozowanie i symulacja

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Zarządzanie strategiczne

Ochrona własności intelektualnej

Zintegrowane systemy zarządzania

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Rachunek kosztów

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne

Fizyka

Technologie bioenergetyczne

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia